Activiteitenkalender

 

Beste mantelzorger,

Helaas zien we ons genoodzaakt om in verband met de aangescherpte corona-maatregelen de fysieke bijeenkomsten van het Steunpunt Mantelzorg WM voorlopig niet door te laten gaan.

Belangrijkste overweging in deze beslissing is dat we uw gezondheid én die van uw naaste die u als mantelzorger ondersteunt, bovenaan stellen en u geen extra risico’s willen laten lopen.

We kunnen ons voorstellen dat het voor u een teleurstelling is niet deel te kunnen nemen aan ontmoet elkaar bijeenkomsten en/of themabijeenkomsten. Immers tijdens dit soort bijeenkomsten zou u in gesprek kunnen gaan met andere mantelzorgers en de ervaring leert dat dit door vele mantelzorgers als prettig wordt ervaren en als een steuntje in de rug. Zeker in tijden van Corona kan de zorg zwaarder worden en is een luisterend oor en meedenken essentieel.

Graag willen wij een passend alternatief bieden waarin we zo goed mogelijk aan uw behoefte tegemoet willen komen.

Onze mantelzorgconsulenten gaan in ieder geval iedere mantelzorger die zich had aangemeld voor een activiteit, telefonisch benaderen om te bekijken hoe het met hen gaat en ook om te bezien wat er op dit moment aan ondersteuningsbehoefte is.

Verder worden de komende periode alle bij ons Steunpunt geregistreerde mantelzorgers benaderd.

Heeft u dringende vragen of behoefte aan ondersteuning, neem dan zelf het initiatief met contact opnemen. We denken graag met u mee!

U kunt ons bereiken via: 046 - 457 57 00 of mantelzorg@piw.nl.

Blijf gezond! 

 

Team Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek