03
sep
Mantelzorgers ontmoeten elkaar - Born en kleine kernen
Als mantelzorger sta je klaar voor een naaste, je doet allerlei zorg- en regeltaken en hebt een luisterend oor. Wil je dit graag  blijven doen, dan is het nodig ook af en toe tijd voor jezelf te nemen en stil te staan bij wat jou bezighoudt. Daarom organiseert Steunpunt Mantelzorg  bijeenkomsten voor mantelzorgers, om onder het genot van een kop koffie, een goed gesprek te hebben of gewoon even op andere gedachten te komen. Heb jij behoefte om met andere mantelzorgers te praten over je ervaringen, zorgen en gevoelens of heb je gewoon een luisterend oor nodig? Dan ben je van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk. Meer informatie over deze bijeenkomst? Neem contact op met Betsie Horrichs, 06 – 36 56 68 56 of met Lara Janssen 06 - 40 76 11 84.  
aanmelden
13
sep
Mantelzorgbijeenkomst met professionals
Tijdens deze mantelzorgbijeenkomst zijn ook professionals van Beek uitgenodigd om samen met elkaar in gesprek te gaan over alle vragen die voor mantelzorgers belangrijk zijn. Meer informatie over deze bijeenkomst zal nog volgen. Heeft u vragen dan neem gerust contact op met Astrid Vermeulen 046-4575700 of mail naar avermeulen@piw.nl   Graag aanmelden via mantelzorg@piw.nl
aanmelden

goed om te weten


Mantelzorgers zijn niet beter af door hervormingen in de langdurige zorg

De overheid hoopt op meer inzet van mantelzorgers, maar dit blijkt in de praktijk lastig. Uit het gisteren verschenen eindrapport van het SCP over de landelijke evaluatie Hervorming Langdurige Zorg blijkt dat de beleidsdoelen deels behaald zijn. Mezzo constateert dat de situatie voor mantelzorgers sinds de hervorming niet verbeterd is.

lees meer

Minister wil kinderen van zieke ouders beter in beeld

Minister De Jonge (VWS) wil fors inzetten op het herkennen van jonge mantelzorgers door professionals. Bovendien moet de 'kindcheck' beter ingezet worden. Dat wil de minister zodat psychische problemen bij kinderen eerder worden gesignaleerd en passende hulp wordt geboden. 

lees meer

Minister De Jonge presenteert plannen voor mantelzorgers en vrijwilligers

Betere signalering op overbelasting, vermindering regeldruk, adviseur respijtzorg. Minister Hugo de Jonge presenteerde vandaag in Harderwijk zijn mantelzorgplannen in het programma Langer Thuis. Dit programma volgt de drie actielijnen: goede zorg, mantelzorg en wonen.

lees meer

Bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg? Dan is dit misschien interessant nieuws voor u:

Als mantelzorger bent u betrokken bij de zorg voor een naaste. U helpt omdat het u voldoening geeft of misschien vindt u die zorg wel vanzelfsprekend. Door de veranderingen in de samenleving is het voor steeds meer mensen realiteit om werk en mantelzorg te combineren. Meer zorg en ondersteuning zelf regelen heeft mogelijk invloed op uw persoonlijke en werkende leven.

lees meer

Minister De Jonge werkt met Mezzo aan betere respijtzorg voor mantelzorgers

De bewustwording van mantelzorgers moet worden vergroot. En het aanbod van respijtzorg moet worden verbeterd. Dit zegt minister De Jonge in antwoord op Kamervragen over het bericht dat het aantal potentiële mantelzorgers sterk daalt in de toekomst.

lees meer

Doe mee aan Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor jezelf, voor elkaar en voor de samenleving. Met je persoonlijke overzicht ga je goed voorbereid in gesprek met je familie, zorgverlener of de gemeente. Tegelijkertijd doe je mee aan een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren.

lees meer

Mezzo en Per Saldo pleiten voor minder regeldruk rond pgb

Vermindering regeldruk pgb, stroomlijnen van pgb-administratie, meer langlopende indicaties, toegankelijke cliëntondersteuning. Hiervoor pleiten Mezzo en Per Saldo in een gezamenlijke brief aan de vaste Kamercommissie VWS. In aanloop op het  Algemeen Overleg over administratieve lasten en regeldruk in de zorg op 30 mei met minister Hugo de Jonge.

lees meer

Online cursus: Zorgen over een kind, en nu?

Augeo Academy heeft met vrijwilligersorganisaties een online cursus gemaakt: Zorgen over een kind, en nu? Met deze cursus kunnen vrijwilligers leren wat ze kunnen doen als ze merken dat een kind thuis in de problemen zit. Ook voor vrijwilligers die niet per se met kinderen werken, is de cursus interessant. We hebben immers allemaal kinderen in onze omgeving en zijn niet altijd vrijwilliger. 

lees meer

Wooninitiatieven staan onder druk door financiƫle onzekerheid

Ouders die zelf een woonvorm opzetten voor hun kinderen met een beperking (ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen en inperking van de eigen regie als grootste bedreiging voor de toekomst. Dit blijkt uit het Scp onderzoek: Net als thuis.

lees meer

GroenLinks komt met initiatiefnota over toekomstbestendige ouderenzorg

GroenLinks publiceert vandaag de initiatiefnota ‘Lachend 80, voor een toekomstbestendige ouderenzorg’. Een uiterst urgent thema, nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Het is overduidelijk dat er iets moet gebeuren om dat op een prettige en verantwoorde manier vol te kunnen houden, aangezien de huidige hulp- en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn nog niet voldoet.

lees meer

Nieuwe rijgeschiktheidstest houdt beter rekening met alzheimer

lees meer

Het aantal potentiƫle mantelzorgers daalt komende jaren sterk

Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt dit terug naar 6. Vooral in sterk vergrijzende regio’s zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt de verhouding ongunstiger. Dat blijkt uit de eerste analyse van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het SCP over de toekomst van de mantelzorg.

lees meer

Are you okay: de app om ouderen in de gaten te houden

De groep ouderen die langer thuis woont wordt steeds groter.

lees meer

Mantelzorgers maken minder gebruik van respijt dan ze zouden willen

Bijna 9 van de 10 mantelzorgers (89%) maakten in het afgelopen jaar geen gebruik van respijtzorg. 21% van deze ondervraagden had er echter wel gebruik van willen maken. Dit blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over respijt voor mantelzorgers. Mezzo pleit voor lokale respijtcoördinatoren, zodat mantelzorgers uit de risicozone van overbelasting blijven. 

lees meer

Mantelzorg speelt rol in stemkeuze bij gemeenteraadsverkiezingen

Het overgrote deel (90%) van de mantelzorgers is van plan te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dat blijkt uit een meting van het Nationaal Mantelzorgpanel dat in teken van de gemeenteraadsverkiezingen stond. 

lees meer

Overheid wil eerst eigen netwerk, burgers zien dat toch anders

De overheid wil dat we zoveel mogelijk ons eigen netwerk inschakelen als we hulp nodig hebben. Daar denken mensen genuanceerder over, ontdekte het Sociaal en Cultureel Planbureau: de meerderheid vindt dat informele hulp vooral aanvullend moet zijn op overheidsvoorzieningen.

lees meer

Ook burn-out door mantelzorg en vrijwilligerswerk

Ook drukke vrijwilligers, oppasoma's en -opa's en mantelzorgers kunnen kampen met stress en zelfs zo belast zijn dat hun functioneren in gevaar komt. Dat blijkt uit een (niet-representatieve) online peiling van ANBO onder bijna 4000 oudere Nederlanders (leden en niet-leden van ANBO). Ongeveer één op de tien ondervraagden met verplichtingen - betaald werk, vrijwilligerswerk, oppaswerkzaamheden, mantelzorg etc. - zegt zoveel stress te ervaren dat het functioneren in gevaar komt. Trouw schrijft vandaag uitgebreid over dit onderwerp.

lees meer

Zuid-Limburgs eerste natuurbegraafplaats in Eygelshoven

Eygelshoven heeft een natuurbegraafplaats in een voormalige bruinkoolgroeve. De voormalige Hermangroeve is inmiddels teruggegeven aan de natuur, maar wordt in de toekomst dus opnieuw gebruikt om te graven.

lees meer

Parkinson TV

ParkinsonTV is een maandelijks online uitgezonden live programma over de ziekte van Parkinson.

lees meer

Mantelzorgers maken weinig gebruik van vergoedingen zorgverzekeraars

Onbekendheid, beperkende voorwaarden en heen en weer gestuurd worden tussen zorgverzekeraar en gemeenten zorgen ervoor dat mantelzorgers weinig gebruik maken van vergoedingen die zorgverzekeraars hen bieden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo in november 2017.

lees meer

Bereidheid van mantelzorgers kent grenzen

De behoefte aan mantelzorg zal de komende jaren fors toenemen, maar de bereidheid om te zorgen groeit daarin niet mee. Van de Nederlanders die op dit moment (nog) niet zorgen, ervaart 70% restricties om te gaan zorgen voor een ander. Daarnaast is het aandeel dat vindt dat je hulp zoveel mogelijk van je netwerk moet krijgen, fors gedaald. 

lees meer

video jonge Mantelzorger

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek maakte, in samenwerking met twee jonge mantelzorgers uit Sittard-Geleen en Beek, een korte film over wat het betekent om als jongere te zorgen voor iemand anders.
In deze film komt naar voren waar een jonge mantelzorger tegen aan loopt en wat bijvoorbeeld een school of het Steunpunt Mantelzorg WM kunnen betekenen. Deze film is mede tot stand gekomen door de samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen en Beek.

lees meer