27
feb
interactieve lezing “Mental Health First Aid".
In Nederland krijgt 1 op de 4 personen te maken met psychische klachten. Mensen die zelf of in hun omgeving hiermee te maken krijgen, weten meestal niet wat ze kunnen doen en hebben dikwijls te weinig kennis om hier goed mee om te gaan. Veel mensen met psychische problemen worden negatief bejegend en krijgen te maken met vooroordelen (stigma). Ook worden psychische klachten niet altijd snel herkend. De drempel voor het zoeken van hulp in de geestelijke gezondheidszorg is voor veel mensen hoog. Er wordt soms te laat (of helemaal niet) naar de juiste vorm van hulp gezocht. U bent van harte welkom op dinsdagavond 27 februari 2018 om 19:00u voor de interactieve lezing "Mental Health First Aid". Naast cliënten worden zeker ook familieleden en naasten, hulpverleners en stagiaires, docenten en studenten en andere belangstellenden van harte uitgenodigd voor deze lezing.
aanmelden
07
mrt
Slim Slapen deel 3
Senioren hebben minder slaap nodig. Of men ervaart het als zodanig. Maar is dat ook zo?  Of is er toch iets anders aan de hand? Wilt u meer weten over het slaappatroon bij senioren en wat u zélf kunt doen? Hoe kan je de natuur inzetten om beter te slapen, beter te ontspannen en uiteindelijk vitaal in het leven te blijven. Ellen Kegge, oefentherapeut Cesar en slaapcoach en Marise Coerwinkel Tria wandelcoach nemen u mee tijdens een interactieve bijeenkomst over goed en slecht slapen en praktische oefeningen die effect kunnen hebben op sombere gevoelens en het slapen.Doelgroep: senioren en hun mantelzorgers die graag meer willen weten over aspecten van het slapen bij senioren. De bijeenkomst is gratis, wel graag aanmelden vóór 22 februari  bij: Laura Florie via telefoonnummer:046-4575700 of emailadres: lflorie-schmeitz@piw.nl
aanmelden

goed om te weten


Overheid wil eerst eigen netwerk, burgers zien dat toch anders

De overheid wil dat we zoveel mogelijk ons eigen netwerk inschakelen als we hulp nodig hebben. Daar denken mensen genuanceerder over, ontdekte het Sociaal en Cultureel Planbureau: de meerderheid vindt dat informele hulp vooral aanvullend moet zijn op overheidsvoorzieningen.

lees meer

Ook burn-out door mantelzorg en vrijwilligerswerk

Ook drukke vrijwilligers, oppasoma's en -opa's en mantelzorgers kunnen kampen met stress en zelfs zo belast zijn dat hun functioneren in gevaar komt. Dat blijkt uit een (niet-representatieve) online peiling van ANBO onder bijna 4000 oudere Nederlanders (leden en niet-leden van ANBO). Ongeveer één op de tien ondervraagden met verplichtingen - betaald werk, vrijwilligerswerk, oppaswerkzaamheden, mantelzorg etc. - zegt zoveel stress te ervaren dat het functioneren in gevaar komt. Trouw schrijft vandaag uitgebreid over dit onderwerp.

lees meer

Mezzo positief over initiatief parttime verpleeghuizen

D66 en VVD willen het mogelijk maken dat ouderen parttime in een verpleeghuis worden verzorgd. Dit initiatief moet mensen in staat stellen om langer thuis te blijven wonen, in combinatie met structureel één of twee nachten niet thuis verblijven.

lees meer

'Mantelzorger realiseert zich vaak te laat wat financiële gevolgen zijn'

Nederland telt vier miljoen mantelzorgers: mensen die de zorg hebben voor een chronisch ziek, hulpbehoevend of gehandicapt persoon in hun sociale omgeving. Maar hoe combineer je die vaak tijdrovende zorgtaken met je baan en hoe zit het met de reiskosten, benodigde hulpmiddelen en de eigen bijdrage?        

lees meer

Zuid-Limburgs eerste natuurbegraafplaats in Eygelshoven

Eygelshoven heeft een natuurbegraafplaats in een voormalige bruinkoolgroeve. De voormalige Hermangroeve is inmiddels teruggegeven aan de natuur, maar wordt in de toekomst dus opnieuw gebruikt om te graven.

lees meer

Parkinson TV

ParkinsonTV is een maandelijks online uitgezonden live programma over de ziekte van Parkinson.

lees meer

Mantelzorgers maken weinig gebruik van vergoedingen zorgverzekeraars

Onbekendheid, beperkende voorwaarden en heen en weer gestuurd worden tussen zorgverzekeraar en gemeenten zorgen ervoor dat mantelzorgers weinig gebruik maken van vergoedingen die zorgverzekeraars hen bieden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo in november 2017.

lees meer

Bereidheid van mantelzorgers kent grenzen

De behoefte aan mantelzorg zal de komende jaren fors toenemen, maar de bereidheid om te zorgen groeit daarin niet mee. Van de Nederlanders die op dit moment (nog) niet zorgen, ervaart 70% restricties om te gaan zorgen voor een ander. Daarnaast is het aandeel dat vindt dat je hulp zoveel mogelijk van je netwerk moet krijgen, fors gedaald. 

lees meer

Theatertip: Ma, vanaf 6 januari in het theater

Ma stond altijd klaar voor haar zoon. Nu draait ‘meneer Alzheimer’ de rollen om. Maar hoe zorgt een zoon voor zijn moeder? De theatervoorstelling is vanaf 6 januari te zien in het theater.

lees meer

video jonge Mantelzorger

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek maakte, in samenwerking met twee jonge mantelzorgers uit Sittard-Geleen en Beek, een korte film over wat het betekent om als jongere te zorgen voor iemand anders.
In deze film komt naar voren waar een jonge mantelzorger tegen aan loopt en wat bijvoorbeeld een school of het Steunpunt Mantelzorg WM kunnen betekenen. Deze film is mede tot stand gekomen door de samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen en Beek.

lees meer

Aanvragen mantelzorgwaardering 2017 gemeente Beek

De gemeente Beek wil graag een waardering uitspreken voor de zorg en inzet van mantelzorgers van zorgvragers woonachtig in de gemeente Beek, via een eenmalige financiële bijdrage over 2017. Dit is vastgelegd in de Regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek 2016-2017.

lees meer