handige links

Informatief

Praktisch

Doelgroepen

  • www.jongzorgen.nl Informatie voor jonge mantelzorgers.
  • www.nivel.nl Zoek in Nivel-publicaties op het trefwoord 'mantelzorg'.
  • www.hersenletsel.nl  Dé vereniging voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten
  • www.alzheimernederland.nl Alzheimer Nederland werkt aan een betere kwaliteit vn leven voor mensen met dementie en hun familie. Dit gebeurt via voorlichting, ondersteuning, belangenbehartiging en wetenschappelijk onderzoek.