07
feb
BordjeVol! Compact. Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf. Born
Deze bijeenkomst is verschoven van 17 janauri naar 05 februari. Nieuwe aanmeldingen zijn nog mogelijk. Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail met Betsie Horrichs, telefoon 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Mathilde Reijnders, telefoon 06 - 36 53 47 64/ mathilde.reijnders@piw.nl . Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 05 februari 2023 a.s.  Vol = Vol. Ontvangst vanaf 9.45 uur.
aanmelden
14
feb
Bijeenkomst over palliatieve zorg
Als mantelzorger kun je te maken krijgen met een situatie waarbij degene voor wie je zorgt in de laatste levensfase terecht komt. De zorg voor een naaste in de laatste levensfase is erg intensief. Goed voor jezelf zorgen en tijd voor jezelf vinden is dan moeilijk. Een luisterend oor en/of praktische ondersteuning van een geschoolde vrijwilliger kan dan erg prettig zijn. Marij Janssen, coördinator van vrijwilligersorganisatie De Brug, wil graag haar kennis op dit gebied met jullie delen. Zij biedt met haar vrijwilligers ondersteuning en begeleiding aan mensen in hun laatste levensfase. Tijd en aandacht voor de cliënt en het beantwoorden aan de persoonlijke hulpvraag staat daarbij voorop. De aanwezigheid van een vrijwilliger van De Brug wordt niet alleen door de cliënten, maar ook door mantelzorgers als zeer prettig en ondersteunend ervaren.  Deze vrijwilligers worden ingezet in thuissituaties, in hospice Daniken en in diverse zorginstellingen (Vivantes, Daelzicht en ziekenhuis Zuyderland).  Heeft u vragen, bel of mail dan met Marjon Hermans-Schmeetz 06-57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl of met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 10 februari a.s. Vol = Vol. Inloop vanaf 13.15 uur.
aanmelden

Bijeenkomst Visio, kenniscentrum voor slechtziende en blinde mensen
woensdag 25 januari 2023

Bij Visio maken ze zich sterk voor een maatschappij waarin verder wordt gekeken dan de beperking. Door te kijken naar wat iemand wel kan, of graag zou willen leren. Een wereld waarin iedereen mee mag doen, op zijn of haar eigen manier. 

Slechter zien kan namelijk een grote impact hebben op het dagelijks leven. Als iemand slechtziend of blind raakt, gaan alledaagse dingen, zoals koken, lezen, fietsen, hobby’s en eropuit gaan, niet meer vanzelf. Met de juiste adviezen en hulpmiddelen is heel veel mogelijk. Koninklijke Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen in het behoud van hun zelfstandigheid. Ze vertellen je graag hoe ze dat doen en waarvoor je bij hun terecht kunt.

Tijdens de voorlichting gaan ze in op de meest voorkomende oogaandoeningen en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Ook besteden ze aandacht aan de vraag waar je als mantelzorger op kunt letten in de omgang met uw slechtziende of blinde naaste. Ze laten je zelf ervaren hoe het is om een visuele beperking te hebben, een ervaringsdeskundige deelt zijn verhaal en natuurlijk is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

 Zijn er nu nog  vragen, bel of mail dan met Marjon Hermans-Schmeetz 06-57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl of Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl 

Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 19 januari as. Vol = Vol.

Ontvangst vanaf 14.15 uur.

Tijdstip: 14:30 - 16:00 uur
Locatie: Wijkcentrum De Linde, Hyacintenlaan 33, 6163 BH Geleen