Themabijeenkomst levenstestament
maandag 27 mei 2019

Via Mantelzorg.nl hebben wij een gastspreker kunnen regelen vanuit Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) over het thema Levenstestament. 

Tijdens de workshop, komt een notaris uit de regio langs om mantelzorgers en hun naasten voorlichting te geven over het levenstestament. De notaris zal vertellen wat in een levenstestament kan worden geregeld en waarom een levenstestament van belang kan zijn. 

Maar ook wat het betekent als je als mantelzorger de taak krijgt als belangenbehartiger. Want wat wordt er nu precies van je verwacht als je optreedt als belangenbehartiger? En hoe leg je verantwoording af aan anderen om mogelijk latere verwijten te voorkomen? 

Deze en mogelijk andere vragen die bij de mantelzorgers en hun naasten leven, zal de notaris tijdens de workshop zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Tijdstip: 13:30 - 15:30 uur
Locatie: Wijkcentrum Lindenheuvel, Hyacinthenlaan 33, 6163 BH GELEEN