18
sep
Training "Omgaan met dementie voor mantelzorgers" AANMELDINGEN NA 31 juli KOMEN OP DE RESERVELIJST
Deze training start in het najaar en is ontwikkeld in samenwerking met de casemanagers van Hulp bij Dementie en de mantelzorgconsulenten van het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek.  De training  "Omgaan met Dementie voor Mantelzorgers",  bestaat uit 3 dagdelen.  Wanneer: Telkens op Maandag 18 september,  02 oktober en 16 oktober       Tijd:          13.00-15.00 uur  Locatie:     Wijksteunpunt De Linde, Hyacintenlaan 33 te Geleen  Inhoud training:  De eerste bijeenkomst is gericht op kennismaking en wat is dementie?  De tweede bijeenkomst zal vooral de gevolgen in het gedrag bespreken en handvatten aanreiken hoe hiermee om te gaan.  De derde bijeenkomst zal inzoomen op de ondersteuningsmogelijkheden om zo lang mogelijk als mantelzorger in balans te blijven.  De training wordt gratis aangeboden. Aanmeldingen na 1 aug 2023 15.15 uur worden op de reservelijst geplaatst daar de training reeds het maximum aantal deelnemers heeft bereikt.  We zullen proberen de middagtraining nogmaals aan te bieden op termijn, maar kunnen niet garanderen of dit lukt.    
aanmelden
19
sep
Geheugentraining "Houd uw brein fit" AANMELDINGEN NA 11 augustus KOMEN OP DE RESERVELIJST
  Beste mantelzorger,   Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat.   Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren.  In deze training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen u wilt onthouden.  Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van je gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar uw omgeving te kijken.  Bijvoorbeeld:     Welke 2 figuren zie je in deze tekening?    De cursus vindt plaats in Limbricht bij het Wijksteunpunt Hof van Eijnatten.  Het zijn 10 wekelijkse bijeenkomsten van 10.00-12.00 uur.  Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.   Data:   19 sept    26 sept   3 okt   10 okt    17 okt    24 okt              7 nov     14 nov    21 nov      5 dec Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  Dit alles onder professionele begeleiding van  Marla Geurts en Marjon Hermans.  De cursusgroep bestaat uit maximaal 12 personen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.   (Hij is niet geschikt voor mensen met beginnende dementie.)    Graag zien wij jouw aanmelding tegemoet.  Voor meer informatie kun je bellen met het algemene nummer  046-4575700 of Marjon Hermans via 06-57 55 63 83 of mail mantelzorg@piw.nl  
aanmelden

310 miljoen besparen door mantelzorgers zwaarder te belasten

Bijna alle gemeenten houden geld over op hun budget voor zorg en ondersteuning thuis. In 2015 bleef zeker 310 miljoen euro op de plank liggen. Zij hielden dit over door een strengere indicatie en een beroep op eigen kracht. Dat bleek 5 mei uit een onderzoek van Frontin Pauw in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Geld over
Gemeenten hielden het geld over op het gebied van dagbesteding, begeleiding, ondersteuning en huishoudelijke hulp. Uit het SCP-onderzoek 2015 blijkt dat ruim 4 miljoen mensen mantelzorg gaven en dat daarvan 10% zich zwaar overbelast voelt.

Wanneer er sprake is van strenger indiceren en er een groter beroep wordt gedaan op eigen kracht, wordt er automatisch een groter beroep gedaan op de mantelzorgers. Ook ondersteuning van de mantelzorger is een taak van de gemeente vanuit de Wmo vanuit ditzelfde budget.

Signalen
Mezzo krijgt signalen van mantelzorgers over gemeenten die:

  • mantelzorgondersteuning nog niet goed organiseren of mantelzorgers er niet goed over informeren 
  • respijtzorg niet altijd voldoende hebben ingekocht
  • hoge eigen bijdragen vragen
  • het keukentafelgesprek soms meer voor de vorm dan voor een daadwerkelijk duurzame oplossing voeren en de mantelzorger instrumenteel inzetten

Nu bekend is dat er Wmo-geld over blijft, rijst de vraag waarom gemeenten niet meer hun best doen. Mezzo vindt dat gemeenten de beleidsvrijheid die zij hebben niet goed benutten om mantelzorg mogelijk te maken, terwijl er wel geld is.

Denk aan:

  • het verlagen van de eigen bijdrage
  • een tegemoetkoming meerkosten
  • het niet of minder toepassen van de kostendelersnorm bij mantelzorgers
  • het verbeteren van de informatieverstrekking aan mantelzorgers

Meer informatie

Bron: mezzo.nl