15
dec
Mantelzorgers ontmoeten elkaar: Samen het jaar afsluiten
Als mantelzorger sta je het hele jaar klaar voor je zieke naaste. Als blijk van waardering willen samen met jullie het jaar afsluiten, onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers. Nog één keer dit jaar een moment van ontmoeting met andere mantelzorgers. Je bent van harte welkom! Aanmelden is verplicht en kan t/m 11 december a.s Vol = Vol, dus ben er op tijd bij. Zijn er nog vragen neem dan contact op met: Betsie Horrichs, 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Marjon Schmeetz, 06 - 57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl  Ontvangst vanaf 10.15 uur.
aanmelden
17
jan
BordjeVol! Compact. Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf. Born
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail met Betsie Horrichs, telefoon 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Mathilde Reijnders, telefoon 06 - 36 53 47 64/ mathilde.reijnders@piw.nl . Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 15 januari 2023 a.s.  Vol = Vol. Ontvangst vanaf 9.45 uur.
aanmelden

310 miljoen besparen door mantelzorgers zwaarder te belasten

Bijna alle gemeenten houden geld over op hun budget voor zorg en ondersteuning thuis. In 2015 bleef zeker 310 miljoen euro op de plank liggen. Zij hielden dit over door een strengere indicatie en een beroep op eigen kracht. Dat bleek 5 mei uit een onderzoek van Frontin Pauw in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Geld over
Gemeenten hielden het geld over op het gebied van dagbesteding, begeleiding, ondersteuning en huishoudelijke hulp. Uit het SCP-onderzoek 2015 blijkt dat ruim 4 miljoen mensen mantelzorg gaven en dat daarvan 10% zich zwaar overbelast voelt.

Wanneer er sprake is van strenger indiceren en er een groter beroep wordt gedaan op eigen kracht, wordt er automatisch een groter beroep gedaan op de mantelzorgers. Ook ondersteuning van de mantelzorger is een taak van de gemeente vanuit de Wmo vanuit ditzelfde budget.

Signalen
Mezzo krijgt signalen van mantelzorgers over gemeenten die:

  • mantelzorgondersteuning nog niet goed organiseren of mantelzorgers er niet goed over informeren 
  • respijtzorg niet altijd voldoende hebben ingekocht
  • hoge eigen bijdragen vragen
  • het keukentafelgesprek soms meer voor de vorm dan voor een daadwerkelijk duurzame oplossing voeren en de mantelzorger instrumenteel inzetten

Nu bekend is dat er Wmo-geld over blijft, rijst de vraag waarom gemeenten niet meer hun best doen. Mezzo vindt dat gemeenten de beleidsvrijheid die zij hebben niet goed benutten om mantelzorg mogelijk te maken, terwijl er wel geld is.

Denk aan:

  • het verlagen van de eigen bijdrage
  • een tegemoetkoming meerkosten
  • het niet of minder toepassen van de kostendelersnorm bij mantelzorgers
  • het verbeteren van de informatieverstrekking aan mantelzorgers

Meer informatie

Bron: mezzo.nl