19
feb
Workshop Blijf in Balans; hoe combineer ik werk, privé en (mantel)zorg? (drie bijeenkomsten) WORDT VERSCHOVEN
In verband met onvoldoende aanmeldingen wordt de workshop verschoven. Nieuwe data volgen. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor hun hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Veel mantelzorgers zien deze hulp als vanzelfsprekend. Het zorgen voor een ander wordt vaak met liefde gedaan. Dat neemt niet weg dat de zorg soms zwaar is en dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De zorg voor een naaste wordt vaak gecombineerd met werk of andere bezigheden buitenshuis. In de praktijk zien we vaak dat de zorg, vaak ongemerkt, zwaarder wordt naarmate de tijd verstrijkt. Om de zorg ook op lange termijn goed vol te kunnen houden kan een workshop Blijf in Balans zinvol zijn. Tijdens deze workshop proberen we tips en handvaten te geven om goed in balans te blijven en hiermee te voorkómen dat de mantelzorger overbelast raakt. Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen draagkracht en draaglast. Deze gratis workshop/cursus wordt gegeven op: Maandag 19 en 26 februari en 4 maart 2024. Het is één programma bestaande uit 3 bijeenkomsten en alle 3 de bijeenkomsten zijn van 19.00 - 21.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m 11 februari 2024 vol=vol   Bij voldoende deelnemers gaat de workshop door en ontvangt u uiterlijk in week 7 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn en nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Betsie Horrichs via 06 - 36 56 86 56 of mail betsie.horrichs@knooppuntinformelezorg.nl     of  Marjon Schmeetz, 06 - 57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl.   Tijdstip: 19.00 tot 21:00 uur
aanmelden
05
mrt
Geheugentraining "Houd uw brein fit" Het max aantal deelnemers is bereikt, aanmelden is nog mogelijk maar u komt dan op de reservelijst
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag         5 maart, 12 maart,  19 maart, 26 maart,                                                                                    9 april, 16 april, 23 april,  30 april,                                                                                    en   7 en 21 mei   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten.  De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari 2024, vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83 / Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden

Aanvragen mantelzorgwaardering 2017 gemeente Beek

De gemeente Beek wil graag een waardering uitspreken voor de zorg en inzet van mantelzorgers van zorgvragers woonachtig in de gemeente Beek, via een eenmalige financiële bijdrage over 2017. Dit is vastgelegd in de Regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek 2016-2017.

Hoe werkt het?
De zorgvrager kan via een aanvraagformulier voor zijn of haar mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen van € 175 per jaar. Hier zijn een aantal voorwaarden en verbonden. De belangrijkste zijn:

- Als zorgvrager woont u in de gemeente Beek. De mantelzorger mag in een andere gemeente wonen;

- Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur per week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt verleend;

- U kunt maximaal één mantelzorgwaardering aanvragen;

- Uw mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn. 

 • Wat moet ik doen? 

De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

Wanneer de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan wordt het aanvraagformulier in de eerste weken van 2018 naar de mantelzorger opgestuurd. 

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 ingediend wordenbij het Zorgloket van de gemeente Beek. 

Het aanleveren van onderliggende bewijsstukken is alleen noodzakelijk bij nieuwe aanvragen of wanneer gegevens hiervan gewijzigd zijn.

Indien u over 2016 een mantelzorgwaardering van de Gemeente Beek heeft ontvangen en uw legitimatiebewijs en bankpas niet gewijzigd zijn, dan hoeft u deze bewijsstukken niet opnieuw bij de aanvraag te voegen. 

Bij de eerste aanvraag dienen de volgende bewijsstukken te worden toegevoegd: 

-      Kopie geldig legitimatiebewijs van de zorgvrager (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

-      Kopie bankpas van de mantelzorger 

De mantelzorger staat niet ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

Als de mantelzorger niet staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan dient deze zich eerst in te schrijven bij het Steunpunt. Vanaf 2 januari 2018 kan dan het aanvraagformulier opgevraagd worden bij het Steunpunt of bij de wijksteunpunten. Hier kunt u ook terecht voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier en de inschrijving bij het Steunpunt.

 

 • Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
  • MFC De Molenberg Molenstraat 158, 6191 KR Beek Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens T 046 - 457 57 00 | E-mail avermeulen@piw.nl | E-mail mwehrens@piw.nl
    
 • Wijksteunpunt Gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9 te Neerbeek:

maandag van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

 • Wijksteunpunt MFC ’t Raodhoes Spaubeek, Musschenberg 101 te Spaubeek:

maandag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

 • Wijksteunpunt Beek/de Carmel, muziekschool Artamuse Beek, Dr. Stassenstraat 88 te Beek:

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.

 

 • Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag wordt ingaande 1 april 2018 in behandeling genomen. De uitbetaling van de mantelzorgwaardering zal voor 1 juli 2018 plaatsvinden.