28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Aanvragen mantelzorgwaardering 2017 gemeente Beek

De gemeente Beek wil graag een waardering uitspreken voor de zorg en inzet van mantelzorgers van zorgvragers woonachtig in de gemeente Beek, via een eenmalige financiële bijdrage over 2017. Dit is vastgelegd in de Regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek 2016-2017.

Hoe werkt het?
De zorgvrager kan via een aanvraagformulier voor zijn of haar mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen van € 175 per jaar. Hier zijn een aantal voorwaarden en verbonden. De belangrijkste zijn:

- Als zorgvrager woont u in de gemeente Beek. De mantelzorger mag in een andere gemeente wonen;

- Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur per week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt verleend;

- U kunt maximaal één mantelzorgwaardering aanvragen;

- Uw mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn. 

 • Wat moet ik doen? 

De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

Wanneer de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan wordt het aanvraagformulier in de eerste weken van 2018 naar de mantelzorger opgestuurd. 

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 ingediend wordenbij het Zorgloket van de gemeente Beek. 

Het aanleveren van onderliggende bewijsstukken is alleen noodzakelijk bij nieuwe aanvragen of wanneer gegevens hiervan gewijzigd zijn.

Indien u over 2016 een mantelzorgwaardering van de Gemeente Beek heeft ontvangen en uw legitimatiebewijs en bankpas niet gewijzigd zijn, dan hoeft u deze bewijsstukken niet opnieuw bij de aanvraag te voegen. 

Bij de eerste aanvraag dienen de volgende bewijsstukken te worden toegevoegd: 

-      Kopie geldig legitimatiebewijs van de zorgvrager (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

-      Kopie bankpas van de mantelzorger 

De mantelzorger staat niet ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

Als de mantelzorger niet staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan dient deze zich eerst in te schrijven bij het Steunpunt. Vanaf 2 januari 2018 kan dan het aanvraagformulier opgevraagd worden bij het Steunpunt of bij de wijksteunpunten. Hier kunt u ook terecht voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier en de inschrijving bij het Steunpunt.

 

 • Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:
  • MFC De Molenberg Molenstraat 158, 6191 KR Beek Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens T 046 - 457 57 00 | E-mail avermeulen@piw.nl | E-mail mwehrens@piw.nl
    
 • Wijksteunpunt Gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9 te Neerbeek:

maandag van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

 • Wijksteunpunt MFC ’t Raodhoes Spaubeek, Musschenberg 101 te Spaubeek:

maandag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

 • Wijksteunpunt Beek/de Carmel, muziekschool Artamuse Beek, Dr. Stassenstraat 88 te Beek:

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur en donderdag van 09.00 tot 10.30 uur.

 

 • Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag wordt ingaande 1 april 2018 in behandeling genomen. De uitbetaling van de mantelzorgwaardering zal voor 1 juli 2018 plaatsvinden.