28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Afname professionele zorg wordt niet opgevangen door mantelzorgers

Mensen die gebruik maken van een maatwerkvoorziening van de gemeente (Wmo) kregen tussen 2015 en 2016 minder professionele zorg, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Dit blijkt uit de Overall rapportage sociaal domein 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De afname van professionele zorg wordt niet opgevangen door het eigen netwerk, mantelzorgers dus. Het is niet duidelijk óf en hoe zorgvragers dit opgelost hebben. Wel geeft het rapport aan dat de inzet van mantelzorgers aan grenzen is gebonden. Mezzo deelt deze mening.

Meer eenzaamheid
Verder blijkt uit het rapport dat in 2016 de eenzaamheid onder mensen die ondersteuning krijgen van hun gemeente is gestegen. Het aantal mensen dat zegt dat ze emotioneel eenzaam zijn, is gestegen van 17 naar 22 procent. Waarom die groep groeit, is niet onderzocht.

Zorgcontinuïteit bij volwassenheid in de knel
Voor zorgvragers die 18 worden blijkt dat de zorgcontinuïteit in de knel komt. Er is nog geen sluitende aanpak voor de overgang naar volwassenheid. Mezzo herkent deze verhalen van ouders die vaak al veel hebben meegemaakt en weer opnieuw moeten beginnen zodra hun kind 18 wordt. Terwijl de mantelzorg natuurlijk niet stopt bij 18+.|

Gemeente houdt geld over
Het SCP bekeek ook of gemeenteraadsleden in staat zijn de zorgtaken goed te controleren. Volgens de griffiers van de raden heeft 40 procent van de raadsleden onvoldoende tijd en beschikt een op de tien raadsleden over onvoldoende kennis of vaardigheden.

Ook blijkt uit het rapport dat 54% van de gemeenten verwacht minder geld verwacht uit te geven dan beschikbaar is in het sociaal domein. Een zorglijke ontwikkeling volgens Mezzo aangezien onlangs nog uit SCP onderzoek bleek dat er te weinig aandacht is voor de mantelzorger.

Meer informatie

Bron: Mezzo