28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Bij gebrek aan flexibel werken neemt mantelzorger verlof

Er wordt meer gebruik gemaakt van verlofregelingen door mantelzorgers die geen flexibiliteit van hun werkgever krijgen in werktijden, werkduur of locatie. Deze flexibiliteit zouden zij echter wel willen. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Werk&Mantelzorg dat vandaag wordt bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Mezzo en Stichting Werk&Mantelzorg.

De grootste behoefte van werkende mantelzorgers is flexibiliteit op de werkvloer, daarna verlofregelingen. Mantelzorgers maken 9 x meer gebruik van flexibele regelingen dan van verlofregelingen. 66% van de mantelzorgers zegt dat de werkgever hen niet wijst op de (wettelijke) verlofregelingen en 72% is onbekend met mogelijkheden om tijdelijk minder uren te werken of tijdelijk minder verantwoordelijk werk te doen.

Steun  collega’s en leidinggevende houdt mantelzorger in balans en aan het werk
Mantelzorgers die zich gesteund voelen door de leidinggevende en collega’s, ervaren de combinatie mantelzorg en werk als beter dan mantelzorgers die zich niet gesteund voelen. Daarnaast ervaren mantelzorgers met een goede werk-mantelzorgbalans minder lichamelijke klachten.

Mannen werken thuis, vrouwen in deeltijd
Nog altijd mantelzorgen vrouwen op de werkvloer bijna 2 x zoveel als mannen. Mannen kiezen vaker voor thuis of flexibel werken, vrouwen vaker voor deeltijd. Overigens zou 1 op de 10 mannen wel graag in deeltijd willen werken. 1 op de 6 mannen en 1 op de 8 vrouwen krijgt dit niet van hun werkgever, maar wil het wel: meer flexibiliteit in werktijden, werkduur of locatie. Over de mantelzorgsituatie praten met de leidinggevende doet minder dan de helft van de mannen, 60% van de vrouwen maakt het wel bespreekbaar.

“Deze analyse geeft inzicht en richting aan werkgevers waarop de focus  moet liggen. Met aandacht, een goed gesprek en de juiste ondersteuning,  worden ziekte- en loonkosten  beperkt. En worden medewerkers met mantelzorgtaken productief en in goede balans inzetbaar gehouden” , aldus Margreet Woessner van Werk&Mantelzorg. “Aandachtspunten blijven de onwetendheid van aanwezige regelingen en de behoefte aan meer flexibiliteit. Hoewel er dankzij de voorlichtingscampagne over de uitbreiding van wettelijke mogelijkheden wel een daling in onbekendheid met deze mogelijkheden zichtbaar is. Als werkgevers en werknemers in dialoog naar oplossingen zoeken, is een win-win situatie binnen handbereik. Een goede werk/privé balans is tenslotte in het belang van alle partijen.”

Lees meer over de highlights resultaten onderzoek Werk en Mantelzorg...

Bron: werkenmantelzorg.nl