07
feb
BordjeVol! Compact. Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf. Born
Deze bijeenkomst is verschoven van 17 janauri naar 05 februari. Nieuwe aanmeldingen zijn nog mogelijk. Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail met Betsie Horrichs, telefoon 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Mathilde Reijnders, telefoon 06 - 36 53 47 64/ mathilde.reijnders@piw.nl . Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 05 februari 2023 a.s.  Vol = Vol. Ontvangst vanaf 9.45 uur.
aanmelden
14
feb
Bijeenkomst over palliatieve zorg
Als mantelzorger kun je te maken krijgen met een situatie waarbij degene voor wie je zorgt in de laatste levensfase terecht komt. De zorg voor een naaste in de laatste levensfase is erg intensief. Goed voor jezelf zorgen en tijd voor jezelf vinden is dan moeilijk. Een luisterend oor en/of praktische ondersteuning van een geschoolde vrijwilliger kan dan erg prettig zijn. Marij Janssen, coördinator van vrijwilligersorganisatie De Brug, wil graag haar kennis op dit gebied met jullie delen. Zij biedt met haar vrijwilligers ondersteuning en begeleiding aan mensen in hun laatste levensfase. Tijd en aandacht voor de cliënt en het beantwoorden aan de persoonlijke hulpvraag staat daarbij voorop. De aanwezigheid van een vrijwilliger van De Brug wordt niet alleen door de cliënten, maar ook door mantelzorgers als zeer prettig en ondersteunend ervaren.  Deze vrijwilligers worden ingezet in thuissituaties, in hospice Daniken en in diverse zorginstellingen (Vivantes, Daelzicht en ziekenhuis Zuyderland).  Heeft u vragen, bel of mail dan met Marjon Hermans-Schmeetz 06-57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl of met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 10 februari a.s. Vol = Vol. Inloop vanaf 13.15 uur.
aanmelden

BordjeVol voortaan nog meer maatwerk

Om nog meer maatwerk te bieden bij het inventariseren wat jij als mantelzorger op je bordje hebt en wat je kunt doen om overbelasting te voorkomen, wordt BordjeVol voortaan zowel in één als in twee sessie(s) aangeboden.

Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. "BordjeVol Mantelzorg" geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen.

Ofschoon het een doe-het-zelf programma is, heeft Steunpunt Mantelzorg WM ervoor gekozen BordjeVol in groepsverband aan te bieden. Uit ervaring weten we dat mantelzorgers het onderling uitwisselen van ervaringen als prettig en waardevol ervaren. Daarmee geeft het werken in kleine groepen een extra dimensie aan deze sowieso al effectieve methode BordjeVol. Tot voor kort boden we het programma enkel aan tijdens één bijeenkomst (BordjeVol Compact) . De ervaring heeft geleerd dat mantelzorgers het soms prettiger vinden wanneer we het uitsmeren over 2 bijeenkomsten (BordjeVol Plus).

BordjeVol Plus verdeelt de thema's over 2 bijeenkomsten van telkens 1,5 uur.

- Tijdens de 1e bijeenkomst krijg je spelenderwijs inzicht  in je energievreters en energiegevers.

- Tijdens  de 2e bijeenkomst kijken we naar welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen.

 

BordjeVol Compact behandelt dezelfde materie, maar dan iets compacter, tijdens één bijeenkomst van 2 uur.

 

BordjeVol wordt regelmatig aangeboden bij jou in de buurt. Bekijk voor het actuele aanbod: Activiteiten Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek (steunpuntmantelzorg-wm.nl) 

Naast het groepsaanbod bestaat er uiteraard ook altijd de mogelijkheid om BordjeVol zelfstandig te doen en kan het worden opgehaald bij het Steunpunt Mantelzorg WM bij jou in de buurt (neem vooraf even contact op met de receptie via 046 - 457 57 00 en vraag naar de mantelzogconsulent uit je woongebied).

Ook is er altijd de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek naar aanleiding van jouw resultaten, wanneer je vragen hebt over hoe nu verder.

Steunpunt Mantelzorg is er voor jou!