Contactgroep Beek NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Op dinsdag 10 oktober is voor de eerste keer een groepje mantelzorgers bij elkaar gekomen die zorgen voor iemand met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Steunpunt Mantelzorg in Beek faciliteert deze groep, zij komen geregeld bij elkaar op de Molenstraat en de mogelijkheid bestaat dat zich nog mantelzorgers kunnen aansluiten bij deze groep.

We hebben tijdens de eerste bijeenkomst de tijd genomen om elkaar te leren kennen en hebben uitgesproken naar elkaar wat wij verwachten. Daarbij werd aangegeven dat er enerzijds een behoefte is aan meer informatie rondom NAH en anderzijds gewoon kijken wat we van elkaar kunnen leren of wellicht samen een mooie winterwandeling maken.  De mantelzorgers geven aan waar de behoefte ligt zodat wij als Steunpunt Mantelzorg-wm kunnen faciliteren en de mantelzorgers  op termijn zelfstandig bij elkaar kunnen komen.

Op 16  januari 2018 is op verzoek een bijeenkomst georganiseerd voor alle mantelzorgers en burgers die zijn geïnteresseerd in de gevolgen van een niet aangeboren hersenletsel, wat betekent dat voor de mantelzorger en voor de zorgvrager. Gastspreker Michel Schoonenberg van het hersenletselteam van Adelante zal op een interactieve manier in gesprek gaan over dit thema en een ervaringsdeskundige zal uit eigen ervaring vertellen wat het is om een NAH te hebben.  Iedereen is van harte welkom, ook als u geen mantelzorger bent. 

Dus noteer alvast in u agenda; Dinsdag  16 januari om 13.30 in de aula van PIW, Molenstraat 158 Beek. Aanmelden is niet verplicht wel wenselijk (  046-4575700 of mantelzorg@piw.nl  )