05
jun
Beweegsessies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers op 5, 12 en 19 juni as.
Tijdens deze middagen, georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg, Knooppunt Informele Zorg en Ecsplore, staat bewegen centraal. We brengen niet alleen mensen met dementie, maar ook hun mantelzorgers in beweging.   Na een gezamenlijke ontvangst met koffie/thee begeleiden medewerkers van Ecsplore en een beweegdocente, de mensen met dementie op laagdrempelige en plezierige wijze tijdens beweegspellen. Dit zal ongeveer een uur duren. Ondertussen hebben mantelzorgers de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met andere mantelzorgers en kunnen zij voor deskundige informatie en tips terecht bij de aanwezige mantelzorgconsulent.  Bij de eerste bijeenkomst zal een casemanager dementie aansluiten. Bij de tweede bijeenkomst een ergotherapeut met als specialisatie dementie.  Na ongeveer een uur sluiten we de middagen gezamenlijk met bewegen af.   Tijdens de derde sessie gaat de hele groep samen bewegen, zodat de oefeningen en spellen ook in de thuissituatie uitgeveoerd kunnen worden.   Voor wie?   Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.   Wanneer?   woensdag  5,  12  en 19 juni Hoe laat?  14.00 tot 16.00 uur Waar?        Ontmoetingscentrum Odasingel90,  Odasingel 90,   6131 GZ Sittard Meer informatie/aanmelden: Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan per e-mail contact op met Steunpunt Mantelzorg via  mantelzorg@piw.nl         Of bel 046-4575700 en vraag naar Marjon Hermans  Deelname is gratis.  We hopen u binnenkort te mogen verwelkomen!  Mede namens mijn collega's van Ecsplore!  
aanmelden
10
jun
Bijeenkomst Blijf in Balans, Hoe combineer ik werk en privé als mantelzorger (3 bijeenkomsten) Er zijn nog 2 plekken beschikbaar!
Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor hun hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Veel mantelzorgers zien deze hulp als vanzelfsprekend. Het zorgen voor een ander wordt vaak met liefde gedaan. Dat neemt niet weg dat de zorg soms zwaar is en dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De zorg voor een naaste wordt vaak gecombineerd met werk of andere bezigheden buitenshuis. In de praktijk zien we vaak dat de zorg, vaak ongemerkt, zwaarder wordt naarmate de tijd verstrijkt. Om de zorg ook op lange termijn goed vol te kunnen houden kan een workshop Blijf in Balans zinvol zijn. Tijdens deze workshop proberen we tips en handvaten te geven om goed in balans te blijven en hiermee te voorkómen dat de mantelzorger overbelast raakt. Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen draagkracht en draaglast. Deze gratis workshop/cursus wordt gegeven op: Maandag 10, 17 en 24 juni 2024, het is één programma bestaande uit 3 bijeenkomsten en alle 3 de bijeenkomsten zijn van 19.00 - 21.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m 12 juni. vol=vol   Bij voldoende deelnemers gaat de workshop door en ontvangt u uiterlijk in week 23 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn en nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Betsie Horrichs 06 - 36 56 86 56/ betsie.horrichs@piw.nl of Marjon Schmeetz, 06 - 57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl.   Tijdstip: 19.00 tot 21:00 uur
aanmelden

Contactgroep Beek NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Op dinsdag 10 oktober is voor de eerste keer een groepje mantelzorgers bij elkaar gekomen die zorgen voor iemand met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Steunpunt Mantelzorg in Beek faciliteert deze groep, zij komen geregeld bij elkaar op de Molenstraat en de mogelijkheid bestaat dat zich nog mantelzorgers kunnen aansluiten bij deze groep.

We hebben tijdens de eerste bijeenkomst de tijd genomen om elkaar te leren kennen en hebben uitgesproken naar elkaar wat wij verwachten. Daarbij werd aangegeven dat er enerzijds een behoefte is aan meer informatie rondom NAH en anderzijds gewoon kijken wat we van elkaar kunnen leren of wellicht samen een mooie winterwandeling maken.  De mantelzorgers geven aan waar de behoefte ligt zodat wij als Steunpunt Mantelzorg-wm kunnen faciliteren en de mantelzorgers  op termijn zelfstandig bij elkaar kunnen komen.

Op 16  januari 2018 is op verzoek een bijeenkomst georganiseerd voor alle mantelzorgers en burgers die zijn geïnteresseerd in de gevolgen van een niet aangeboren hersenletsel, wat betekent dat voor de mantelzorger en voor de zorgvrager. Gastspreker Michel Schoonenberg van het hersenletselteam van Adelante zal op een interactieve manier in gesprek gaan over dit thema en een ervaringsdeskundige zal uit eigen ervaring vertellen wat het is om een NAH te hebben.  Iedereen is van harte welkom, ook als u geen mantelzorger bent. 

Dus noteer alvast in u agenda; Dinsdag  16 januari om 13.30 in de aula van PIW, Molenstraat 158 Beek. Aanmelden is niet verplicht wel wenselijk (  046-4575700 of mantelzorg@piw.nl  )