28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Contactgroep Beek NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Op dinsdag 10 oktober is voor de eerste keer een groepje mantelzorgers bij elkaar gekomen die zorgen voor iemand met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Steunpunt Mantelzorg in Beek faciliteert deze groep, zij komen geregeld bij elkaar op de Molenstraat en de mogelijkheid bestaat dat zich nog mantelzorgers kunnen aansluiten bij deze groep.

We hebben tijdens de eerste bijeenkomst de tijd genomen om elkaar te leren kennen en hebben uitgesproken naar elkaar wat wij verwachten. Daarbij werd aangegeven dat er enerzijds een behoefte is aan meer informatie rondom NAH en anderzijds gewoon kijken wat we van elkaar kunnen leren of wellicht samen een mooie winterwandeling maken.  De mantelzorgers geven aan waar de behoefte ligt zodat wij als Steunpunt Mantelzorg-wm kunnen faciliteren en de mantelzorgers  op termijn zelfstandig bij elkaar kunnen komen.

Op 16  januari 2018 is op verzoek een bijeenkomst georganiseerd voor alle mantelzorgers en burgers die zijn geïnteresseerd in de gevolgen van een niet aangeboren hersenletsel, wat betekent dat voor de mantelzorger en voor de zorgvrager. Gastspreker Michel Schoonenberg van het hersenletselteam van Adelante zal op een interactieve manier in gesprek gaan over dit thema en een ervaringsdeskundige zal uit eigen ervaring vertellen wat het is om een NAH te hebben.  Iedereen is van harte welkom, ook als u geen mantelzorger bent. 

Dus noteer alvast in u agenda; Dinsdag  16 januari om 13.30 in de aula van PIW, Molenstraat 158 Beek. Aanmelden is niet verplicht wel wenselijk (  046-4575700 of mantelzorg@piw.nl  )