18
sep
Training "Omgaan met dementie voor mantelzorgers" AANMELDINGEN NA 31 juli KOMEN OP DE RESERVELIJST
Deze training start in het najaar en is ontwikkeld in samenwerking met de casemanagers van Hulp bij Dementie en de mantelzorgconsulenten van het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek.  De training  "Omgaan met Dementie voor Mantelzorgers",  bestaat uit 3 dagdelen.  Wanneer: Telkens op Maandag 18 september,  02 oktober en 16 oktober       Tijd:          13.00-15.00 uur  Locatie:     Wijksteunpunt De Linde, Hyacintenlaan 33 te Geleen  Inhoud training:  De eerste bijeenkomst is gericht op kennismaking en wat is dementie?  De tweede bijeenkomst zal vooral de gevolgen in het gedrag bespreken en handvatten aanreiken hoe hiermee om te gaan.  De derde bijeenkomst zal inzoomen op de ondersteuningsmogelijkheden om zo lang mogelijk als mantelzorger in balans te blijven.  De training wordt gratis aangeboden. Aanmeldingen na 1 aug 2023 15.15 uur worden op de reservelijst geplaatst daar de training reeds het maximum aantal deelnemers heeft bereikt.  We zullen proberen de middagtraining nogmaals aan te bieden op termijn, maar kunnen niet garanderen of dit lukt.    
aanmelden
19
sep
Geheugentraining "Houd uw brein fit" AANMELDINGEN NA 11 augustus KOMEN OP DE RESERVELIJST
  Beste mantelzorger,   Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat.   Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren.  In deze training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen u wilt onthouden.  Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van je gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar uw omgeving te kijken.  Bijvoorbeeld:     Welke 2 figuren zie je in deze tekening?    De cursus vindt plaats in Limbricht bij het Wijksteunpunt Hof van Eijnatten.  Het zijn 10 wekelijkse bijeenkomsten van 10.00-12.00 uur.  Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.   Data:   19 sept    26 sept   3 okt   10 okt    17 okt    24 okt              7 nov     14 nov    21 nov      5 dec Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  Dit alles onder professionele begeleiding van  Marla Geurts en Marjon Hermans.  De cursusgroep bestaat uit maximaal 12 personen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.   (Hij is niet geschikt voor mensen met beginnende dementie.)    Graag zien wij jouw aanmelding tegemoet.  Voor meer informatie kun je bellen met het algemene nummer  046-4575700 of Marjon Hermans via 06-57 55 63 83 of mail mantelzorg@piw.nl  
aanmelden

De stand van zaken: vaccineren en mantelzorg

Graag brengen we je op de hoogte van onderstaand bericht van MantelzorgNL.

Bij de Mantelzorglijn* krijgen we aanhoudend vragen over het vaccineren van mantelzorgers. Begrijpelijk, want als mantelzorger wil je graag zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Zodat jijzelf beschermd bent en de kans dat je uitvalt door corona zo klein mogelijk is. Je naaste is immers (deels) afhankelijk van jouw zorg. En als jij gevaccineerd bent, is de kans dat je je naaste besmet ook beperkt tot het minimum.

Omdat we veel vragen krijgen, zetten we hieronder op een rijtje wat de stand van zaken is.

Geen voorrang voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers vragen zich af of zij voorrang krijgen bij het vaccineren. En of ze tegelijkertijd met degene voor wie ze zorgen de prik kunnen halen. Dat is helaas niet het geval. Mantelzorgers zijn niet als aparte groep opgenomen in de planning voor de vaccinatie. Daar was in de plannen van VWS wel even sprake van rond de jaarwisseling. Maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Dit betekent dat mantelzorgers géén voorrang krijgen.

Leeftijd en gezondheid zijn bepalend

Je leeftijd bepaalt wanneer je een vaccinatie krijgt. En onder de 60 speelt ook je gezondheid mee. Heb je een medische indicatie, dan ben je onder de 60 jaar eerder aan de beurt dan mensen zonder medische indicatie. Boven de 60 wordt puur naar leeftijd gekeken. Een medische indicatie betekent dat je een kwetsbare gezondheid hebt. Bijvoorbeeld omdat je chronische longproblemen hebt, hartproblemen, een nierziekte of overgewicht.

Dat je mantelzorger bent maakt voor het vaccineren niet uit. Daar kijkt de GGD niet naar als ze het moment bepalen waarop je aan de beurt bent.

Wel is het zo dat mensen die 60 jaar of ouder zijn als een van de eersten worden gevaccineerd. Een groot deel van de mantelzorgers valt binnen deze categorie en zit dus vrij ‘vooraan’ in de planning. Er is eind januari gestart met de 90-plussers. Komende weken zijn de 85+ en 80-plussers aan de beurt. Daarna volgende 70- en 60-plussers.

Meer weten over de planning van het vaccineren? Je leest het in de vaccinatiestrategie.

Let op:

  • Sommige instanties geven aan dat een mantelzorgverklaring helpt; dat is onjuiste informatie. Mantelzorgers krijgen géén voorrang, ook niet met een eventuele Mantelzorgverklaring.

Pgb-zorgverleners

Word je voor de zorg voor je naaste (deels) betaald vanuit een pgb? Pgb-zorgverleners worden voor de vaccinatie meegenomen in de verschillende groepen zorgmedewerkers. En krijgen via de SVB een uitnodiging voor de vaccinatie. Afhankelijk van je leeftijd ben je daardoor via je pgb-zorgverlenerschap som eerder aan de beurt dan puur op basis van je leeftijd. Dit is vooral het geval als je onder de 60 jaar bent.

Kijk voor meer informatie over het vaccineren van pgb-zorgverleners op de website van Per Saldo.

We blijven lobbyen

Alle bijna 5 miljoen mantelzorgers in Nederland voorrang geven bij het vaccineren is – hoe graag we dat ook zouden willen – niet mogelijk. En ook niet elke mantelzorger heeft voorrang nodig. Ondersteun je je buurvrouw bij de boodschappen, dan is er geen noodzaak. Lichtere mantelzorg kan vaak goed op 1,5 meter afstand door blijven gaan.

Maar er zijn groepen intensieve mantelzorgers die tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld ouders van zorg intensieve kinderen die thuis voor hun kind zorgen, of mantelzorgers van volwassen met Wlz-zorg thuis.

MantelzorgNL vindt dat mantelzorgers die in een kwetsbare situatie intensieve zorg leveren in aanmerking moeten komen voor versnelde vaccinatie.

Wij hebben dit de afgelopen periode intensief contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook over dit onderwerp is uitvoerig gesproken, maar helaas nog zonder positief resultaat. VWS geeft aan dat er op dit moment geen ruimte is voor voorrang. Wij blijven echter – in samenwerking met andere belangenorganisaties, zoals Iederin – bij het ministerie van VWS pleiten voor voorrang voor deze groep mantelzorgers.

Meer informatie

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent mantelzorg & vaccinatie? Houd onze nieuwsberichten in de gaten en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Bij de veelgestelde vragen over corona op onze website staat ook informatie over vaccineren.

Heb je een vraag of behoefte aan advies over je eigen situatie dan kun je bellen, mailen of appen met de Mantelzorglijn. Dit kan op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 030 760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Ook op de website van de Rijksoverheid vind je informatie over het vaccineren.

Bron: artikel MantelzorgNL, klik hier

*MantelzorgNL, de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een familielid, vriend of buur

 

Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met de mantelzorgconsulenten van ons Steunpunt Mantelzorg, via 046 - 457 57 00 of mantelzorg@piw.nl.