07
feb
BordjeVol! Compact. Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf. Born
Deze bijeenkomst is verschoven van 17 janauri naar 05 februari. Nieuwe aanmeldingen zijn nog mogelijk. Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail met Betsie Horrichs, telefoon 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Mathilde Reijnders, telefoon 06 - 36 53 47 64/ mathilde.reijnders@piw.nl . Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 05 februari 2023 a.s.  Vol = Vol. Ontvangst vanaf 9.45 uur.
aanmelden
14
feb
Bijeenkomst over palliatieve zorg
Als mantelzorger kun je te maken krijgen met een situatie waarbij degene voor wie je zorgt in de laatste levensfase terecht komt. De zorg voor een naaste in de laatste levensfase is erg intensief. Goed voor jezelf zorgen en tijd voor jezelf vinden is dan moeilijk. Een luisterend oor en/of praktische ondersteuning van een geschoolde vrijwilliger kan dan erg prettig zijn. Marij Janssen, coördinator van vrijwilligersorganisatie De Brug, wil graag haar kennis op dit gebied met jullie delen. Zij biedt met haar vrijwilligers ondersteuning en begeleiding aan mensen in hun laatste levensfase. Tijd en aandacht voor de cliënt en het beantwoorden aan de persoonlijke hulpvraag staat daarbij voorop. De aanwezigheid van een vrijwilliger van De Brug wordt niet alleen door de cliënten, maar ook door mantelzorgers als zeer prettig en ondersteunend ervaren.  Deze vrijwilligers worden ingezet in thuissituaties, in hospice Daniken en in diverse zorginstellingen (Vivantes, Daelzicht en ziekenhuis Zuyderland).  Heeft u vragen, bel of mail dan met Marjon Hermans-Schmeetz 06-57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl of met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 10 februari a.s. Vol = Vol. Inloop vanaf 13.15 uur.
aanmelden

Dialoog met de Samenleving Zuyderland en mantelzorger samen in balans

Op woensdag 13 april 2022 organiseerde Zuyderland de jaarbijeenkomst Dialoog met de Samenleving: een interactieve middag waarbij mantelzorg en de verbinding met Zuyderland centraal stond. 

Zuyderland kent vele mantelzorgers, zowel in het ziekenhuis alsook in de ouderenzorg. De verbinding tussen medewerkers en mantelzorgers vindt Zuyderland erg belangrijk. Worden mantelzorgers gezien en gehoord en mogen zij ook nee zeggen? Krijgen mantelzorgers voldoende middelen om thuis de zorg te kunnen bieden, zonder zichzelf daarin te verliezen.  

Betsie Horrichs, mantelzorgconsulent Steunpunt Mantelzorg WM ging samen met haar collega van het Steunpunt Mantelzorg Parkstad, Chantal Timmermans, in gesprek met dagvoorzitter Vivian Lataster. Zij spraken over datgene wat het Steunpunt Mantelzorg voor mantelzorgers kan betekenen. Ook werd stil gestaan bij de vraag wanneer nu iemand mantelzorger is en wanneer het belangrijk is dat je aan de bel trekt bij het Steunpunt.  

Wideke Nijdam, lid Raad van Bestuur Zuyderland en Ed Zelissen, RvE manager Zuyderland Academie, Kwaliteit en Veiligheid, bedrijfsvoering & PAG, zijn zelf ook mantelzorger. Zij deelden hierin hun ervaringen en eveneens hoe zij deze meenemen in hun werk binnen Zuyderland. Zo kwam het belang van maatwerk aan de orde en eveneens hoe belangrijk de mantelzorger is tijdens gesprekken met specialisten. Tenslotte sprak Vivian met hen over de academie van Zuyderland met onder andere als doel de samenwerking tussen medewerkers, patiënten en mantelzorgers te verbeteren. Een van de aanwezigen gaf aan dat er behoefte is aan 1 aanspreekpunt voor de mantelzorger. Dit was een mooie aftrap voor de dialoog met de samenleving! 

Tijdens het Huiskamergesprek sprak Vivian Lataster met ervaringsdeskundigen Petra, Pauline en Ben die mantelzorger zijn voor een van ouders.Hun ervaringen zorgden voor veel herkenning bij de aanwezigen waarbij steeds naar voren kwam dat mantelzorg met liefde wordt verleend. En gelijktijdig zwaar kan zijn waarbij mantelzorgers het vaak heel moeilijk vinden om goed voor zichzelf te blijven zorgen.  

Congrescolumnist Marc van Oosterhout sloot de middag af met een overpeinzing van de middag en eindigde zijn verhaal met de zinnen. “Ontmantel de mantelzorger niet, investeer, ondersteun en ontwikkel. Met de mantel der liefde sta jij klaar voor je naaste, haast onzelfzuchtig ben jij er altijd en ben jij bereid jezelf op de tweede plaats te zetten. Hulp is niet ver en jij bent die superster. En was het verhaal van jullie allemaal en soms zit er meer liefde in stilte dan in woorden” 

Al met al een innoverende middag die de start inluidt van een mooie samenwerking tussen de formele en informele zorg.