01
sep
Diverse keren dit jaar: Steunpunt Mantelzorg presenteert de documentaire WEI, omgaan met dementie
Het Steunpunt Mantelzorg gaat diverse keren dit jaar in het kader van het thema "Omgaan met dementie" de documentaire WEI vertonen, waarin naast het draaien van de film ook gelegenheid is om in gesprek te gaan met deskundigen op het gebied van dementie.  We zijn voornemens dit ongeveer elke 2 maanden te doen in de periode februari t/m november.  Dus houd uw mailbox in de gaten, wij versturen tijdig een uitnodiging! Heeft u tussentijds al vragen? Neem dan contact op met Betsie Horrichs via 06 - 36 56 86 56/ betsie.horrichs@piw.nl .  
aanmelden
26
sep
Workshop Blijf in Balans; hoe combineer ik werk, privé en (mantel)zorg? (drie bijeenkomsten)
Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor hun hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Veel mantelzorgers zien deze hulp als vanzelfsprekend. Het zorgen voor een ander wordt vaak met liefde gedaan. Dat neemt niet weg dat de zorg soms zwaar is en dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De zorg voor een naaste wordt vaak gecombineerd met werk of andere bezigheden buitenshuis. In de praktijk zien we vaak dat de zorg, vaak ongemerkt, zwaarder wordt naarmate de tijd verstrijkt. Om de zorg ook op lange termijn goed vol te kunnen houden kan een workshop Blijf in Balans zinvol zijn. Tijdens deze workshop proberen we tips en handvaten te geven om goed in balans te blijven en hiermee te voorkómen dat de mantelzorger overbelast raakt. Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen draagkracht en draaglast. Deze gratis workshop/cursus wordt gegeven op: Maandag  26 september en 10 en 17 oktober, het is één programma bestaande uit 3 bijeenkomsten en alle 3 de bijeenkomsten zijn van 19.00 - 21.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m 18 september a.s. vol=vol   Bij voldoende deelnemers gaat de workshop door en ontvangt u uiterlijk in week 38 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn en nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Betsie Horrichs 06 - 36 56 86 56/ betsie.horrichs@piw.nl .  
aanmelden

Dialoog met de Samenleving Zuyderland en mantelzorger samen in balans

Op woensdag 13 april 2022 organiseerde Zuyderland de jaarbijeenkomst Dialoog met de Samenleving: een interactieve middag waarbij mantelzorg en de verbinding met Zuyderland centraal stond. 

Zuyderland kent vele mantelzorgers, zowel in het ziekenhuis alsook in de ouderenzorg. De verbinding tussen medewerkers en mantelzorgers vindt Zuyderland erg belangrijk. Worden mantelzorgers gezien en gehoord en mogen zij ook nee zeggen? Krijgen mantelzorgers voldoende middelen om thuis de zorg te kunnen bieden, zonder zichzelf daarin te verliezen.  

Betsie Horrichs, mantelzorgconsulent Steunpunt Mantelzorg WM ging samen met haar collega van het Steunpunt Mantelzorg Parkstad, Chantal Timmermans, in gesprek met dagvoorzitter Vivian Lataster. Zij spraken over datgene wat het Steunpunt Mantelzorg voor mantelzorgers kan betekenen. Ook werd stil gestaan bij de vraag wanneer nu iemand mantelzorger is en wanneer het belangrijk is dat je aan de bel trekt bij het Steunpunt.  

Wideke Nijdam, lid Raad van Bestuur Zuyderland en Ed Zelissen, RvE manager Zuyderland Academie, Kwaliteit en Veiligheid, bedrijfsvoering & PAG, zijn zelf ook mantelzorger. Zij deelden hierin hun ervaringen en eveneens hoe zij deze meenemen in hun werk binnen Zuyderland. Zo kwam het belang van maatwerk aan de orde en eveneens hoe belangrijk de mantelzorger is tijdens gesprekken met specialisten. Tenslotte sprak Vivian met hen over de academie van Zuyderland met onder andere als doel de samenwerking tussen medewerkers, patiënten en mantelzorgers te verbeteren. Een van de aanwezigen gaf aan dat er behoefte is aan 1 aanspreekpunt voor de mantelzorger. Dit was een mooie aftrap voor de dialoog met de samenleving! 

Tijdens het Huiskamergesprek sprak Vivian Lataster met ervaringsdeskundigen Petra, Pauline en Ben die mantelzorger zijn voor een van ouders.Hun ervaringen zorgden voor veel herkenning bij de aanwezigen waarbij steeds naar voren kwam dat mantelzorg met liefde wordt verleend. En gelijktijdig zwaar kan zijn waarbij mantelzorgers het vaak heel moeilijk vinden om goed voor zichzelf te blijven zorgen.  

Congrescolumnist Marc van Oosterhout sloot de middag af met een overpeinzing van de middag en eindigde zijn verhaal met de zinnen. “Ontmantel de mantelzorger niet, investeer, ondersteun en ontwikkel. Met de mantel der liefde sta jij klaar voor je naaste, haast onzelfzuchtig ben jij er altijd en ben jij bereid jezelf op de tweede plaats te zetten. Hulp is niet ver en jij bent die superster. En was het verhaal van jullie allemaal en soms zit er meer liefde in stilte dan in woorden” 

Al met al een innoverende middag die de start inluidt van een mooie samenwerking tussen de formele en informele zorg.