28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Grote variatie in mantelzorgwaardering 2015

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de blijk van waardering aan mantelzorgers. Dit is in de plaats gekomen van het jaarlijkse mantelzorgcompliment. Mezzo ziet een grote variatie in de wijze waarop gemeenten de waardering invullen.
Zodra de mantelzorgwaardering 2016 van de gemeente Sittard-Geleen en/ of Beek bij ons bekend is zal het Steunpunt Mantelzorg WM u informeren.

De waardering zelf
De meeste gemeenten geven een geldbedrag of cadeaubon. De waarde varieert tussen €25 en €200 . Andere gemeenten organiseren een activiteit of geven een cadeautas. Nog niet alle gemeenten hebben een besluit genomen over de concrete invulling van de mantelzorgwaardering, terwijl zij met ingang van 2015 wel verantwoordelijk zijn en het budget hebben.

Verschil in voorwaarden
Het verschilt per gemeente waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering. Zo moet je in de ene gemeente ouder dan 21 zijn en is er geen regeling voor jonge mantelzorgers en stelt een andere gemeente de eis dat je minstens een jaar lang 8 uur of meer per week zorg moet hebben verleend.

De waardering niet altijd gewaardeerd
Niet alle mantelzorgers zijn blij met de wijze waarop de gemeente hen waardeert. Uit het onderzoek onder het Nationaal Mantelzorg Panel blijkt dat de mantelzorger het liefst een financiële bijdrage wil. 90% van de mantelzorgers maakt extra kosten doordat zij mantelzorger zijn. Maar smaken verschillen. Waar de ene mantelzorger niet zit te wachten op een high tea of een verwendag , ervaart de andere mantelzorger dat juist wel als waardering.

Niet alle mantelzorgers worden bereikt
Lang niet alle mantelzorgers halen de waardering op.  Deels doordat mensen zichzelf niet altijd zien als mantelzorger, maar ook door beperkte informatievoorziening vanuit de gemeente. Dit blijkt ook uit de vele vragen die hierover aan de Mezzo Mantelzorg zijn gesteld.

Taak van de gemeente
De gemeente heeft een belangrijke taak in het bereiken van de mantelzorger, deze te informeren en te waarderen. Niet alle mantelzorgers blijken echter een waardering te ontvangen of een waardering te ontvangen waardoor ze zich daadwerkelijk gewaardeerd voelen.

Wat doet Mezzo
Mezzo vindt dat gemeenten mantelzorgers beter moeten vinden en beter moeten informeren over de waardering. Mezzo zet zich daarom in 2016 in om de waardering van mantelzorgers door gemeenten te vergroten. Samen met de VNG gaan we aan de slag met de verbetering van de waardering door gemeenten.

Bron: Mezzo.nl