15
dec
Mantelzorgers ontmoeten elkaar: Samen het jaar afsluiten
Als mantelzorger sta je het hele jaar klaar voor je zieke naaste. Als blijk van waardering willen samen met jullie het jaar afsluiten, onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers. Nog één keer dit jaar een moment van ontmoeting met andere mantelzorgers. Je bent van harte welkom! Aanmelden is verplicht en kan t/m 11 december a.s Vol = Vol, dus ben er op tijd bij. Zijn er nog vragen neem dan contact op met: Betsie Horrichs, 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Marjon Schmeetz, 06 - 57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl  Ontvangst vanaf 10.15 uur.
aanmelden
17
jan
BordjeVol! Compact. Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf. Born
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail met Betsie Horrichs, telefoon 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Mathilde Reijnders, telefoon 06 - 36 53 47 64/ mathilde.reijnders@piw.nl . Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 15 januari 2023 a.s.  Vol = Vol. Ontvangst vanaf 9.45 uur.
aanmelden

Grote variatie in mantelzorgwaardering 2015

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de blijk van waardering aan mantelzorgers. Dit is in de plaats gekomen van het jaarlijkse mantelzorgcompliment. Mezzo ziet een grote variatie in de wijze waarop gemeenten de waardering invullen.
Zodra de mantelzorgwaardering 2016 van de gemeente Sittard-Geleen en/ of Beek bij ons bekend is zal het Steunpunt Mantelzorg WM u informeren.

De waardering zelf
De meeste gemeenten geven een geldbedrag of cadeaubon. De waarde varieert tussen €25 en €200 . Andere gemeenten organiseren een activiteit of geven een cadeautas. Nog niet alle gemeenten hebben een besluit genomen over de concrete invulling van de mantelzorgwaardering, terwijl zij met ingang van 2015 wel verantwoordelijk zijn en het budget hebben.

Verschil in voorwaarden
Het verschilt per gemeente waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering. Zo moet je in de ene gemeente ouder dan 21 zijn en is er geen regeling voor jonge mantelzorgers en stelt een andere gemeente de eis dat je minstens een jaar lang 8 uur of meer per week zorg moet hebben verleend.

De waardering niet altijd gewaardeerd
Niet alle mantelzorgers zijn blij met de wijze waarop de gemeente hen waardeert. Uit het onderzoek onder het Nationaal Mantelzorg Panel blijkt dat de mantelzorger het liefst een financiële bijdrage wil. 90% van de mantelzorgers maakt extra kosten doordat zij mantelzorger zijn. Maar smaken verschillen. Waar de ene mantelzorger niet zit te wachten op een high tea of een verwendag , ervaart de andere mantelzorger dat juist wel als waardering.

Niet alle mantelzorgers worden bereikt
Lang niet alle mantelzorgers halen de waardering op.  Deels doordat mensen zichzelf niet altijd zien als mantelzorger, maar ook door beperkte informatievoorziening vanuit de gemeente. Dit blijkt ook uit de vele vragen die hierover aan de Mezzo Mantelzorg zijn gesteld.

Taak van de gemeente
De gemeente heeft een belangrijke taak in het bereiken van de mantelzorger, deze te informeren en te waarderen. Niet alle mantelzorgers blijken echter een waardering te ontvangen of een waardering te ontvangen waardoor ze zich daadwerkelijk gewaardeerd voelen.

Wat doet Mezzo
Mezzo vindt dat gemeenten mantelzorgers beter moeten vinden en beter moeten informeren over de waardering. Mezzo zet zich daarom in 2016 in om de waardering van mantelzorgers door gemeenten te vergroten. Samen met de VNG gaan we aan de slag met de verbetering van de waardering door gemeenten.

Bron: Mezzo.nl