28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Grotere inzet sociaal netwerk mislukt

Lukt het professionals om mensen meer zelfredzaam te laten worden? Het antwoord is nee. Dit blijkt uit onderzoek van de UvA en Universiteit voor Humanistiek naar decentralisatie in de praktijk. 

Professionele hulp
Van de 66 keukentafelgesprekken bleek het slechts in drie gevallen mogelijk om het sociale netwerk in te zetten. In de andere gevallen lukte dit niet, door bijvoorbeeld tijdgebrek of te grote afstand. Mensen bleven hierdoor afhankelijk van professionele hulp en ondersteuning. 

Drie tekorten
Professionals zijn te weinig toegerust om hun werk goed te kunnen doen. De regeldruk en bureaucratie neemt voor de zorgprofessional fors toe (professionaliseringstekort). 

Het beleid zegt dat deze transitie een onvermijdbare en onomkeerbare ontwikkeling is en geen politieke keuze. Hierdoor is er geen ruimte voor kritiek op het streven naar zelfredzaamheid en nabijheid (democratisch tekort).

Het sociale netwerk heeft maar beperkte mogelijkheden om (meer) te helpen. Tijdens het keukentafelgesprek wordt dit wel dringend gevraagd. Het gevolg is schuld- en schaamtegevoelens bij de hulpvrager (solidariteitstekort). 

Mezzo herkent deze gevoelens ook bij de mantelzorgers: 'Doe ik het soms niet goed genoeg? Of: Wat kan ik nog meer doen? 'Lees meer hierover vandaag in NRC waar Liesbeth Hoogendijk wordt geïnterviewd 5 jaar na de invoering van de term: participatiesamenleving.

Pleidooi
Het onderzoek pleit voor meer:

  • aandacht voor professionalisering, 
  • ruimte voor tegengeluid in het democratisch debat en 
  • solidariteit tussen vreemden op basis van collectieve voorzieningen

Waardeer naast nabijheid juist ook  afstand en weeg beide beter tegen elkaar af in plaats van nabijheid bij voorbaat te prefereren boven afstand.

Tot slot zou er in beleid meer aandacht moeten zijn voor de angst en het onvermogen van mensen om afhankelijk van anderen.

Meer informatie

Bron: Mezzo