27
mei
Themabijeenkomst levenstestament
Via Mantelzorg.nl hebben wij een gastspreker kunnen regelen vanuit Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) over het thema Levenstestament.  Tijdens de workshop, komt een notaris uit de regio langs om mantelzorgers en hun naasten voorlichting te geven over het levenstestament. De notaris zal vertellen wat in een levenstestament kan worden geregeld en waarom een levenstestament van belang kan zijn.  Maar ook wat het betekent als je als mantelzorger de taak krijgt als belangenbehartiger. Want wat wordt er nu precies van je verwacht als je optreedt als belangenbehartiger? En hoe leg je verantwoording af aan anderen om mogelijk latere verwijten te voorkomen?  Deze en mogelijk andere vragen die bij de mantelzorgers en hun naasten leven, zal de notaris tijdens de workshop zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
aanmelden
28
mei
Uw naaste heeft zorg nodig, waar moet u zijn ? Beek
  Ziek zijn is niet fijn. Gelukkig zijn er in ons land vele diensten waarvan u gebruik kunt maken om uw leven en dat van uw naaste weer op de rit te krijgen of te vergemakkelijken. Een belangrijke rol hebben gemeente, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Omdat de weg in zorgland niet altijd duidelijk is hebben wij op 28 mei zorgprofessionals uitgenodigd om bijvoorbeeld termen als WMO, PGB, Wlz en keukentafelgesprekken uit te leggen.  Om u een indruk te geven hoe zo'n traject verloopt vertelt een  mantelzorger over haar pittige ervaringen in de zoektocht naar de juiste zorg voor haar man. Na de pauze gaan we ervaringen uitwisselen en is er gelegenheid om vragen te stellen.  Herkenning en leren van elkaar maakt het zorgen vaak minder zwaar. Aanmelden via mantelzorg@piw.nl of telefonisch  06-54 26 36 67. Aanmelden is zeer wenselijk. Inloop vanaf 13.00 uur Voor andere vragen rondom mantelzorg Beek kunt u altijd contact opnemen met Astrid Vermeulen 046-4575700  
aanmelden

Grotere inzet sociaal netwerk mislukt

Lukt het professionals om mensen meer zelfredzaam te laten worden? Het antwoord is nee. Dit blijkt uit onderzoek van de UvA en Universiteit voor Humanistiek naar decentralisatie in de praktijk. 

Professionele hulp
Van de 66 keukentafelgesprekken bleek het slechts in drie gevallen mogelijk om het sociale netwerk in te zetten. In de andere gevallen lukte dit niet, door bijvoorbeeld tijdgebrek of te grote afstand. Mensen bleven hierdoor afhankelijk van professionele hulp en ondersteuning. 

Drie tekorten
Professionals zijn te weinig toegerust om hun werk goed te kunnen doen. De regeldruk en bureaucratie neemt voor de zorgprofessional fors toe (professionaliseringstekort). 

Het beleid zegt dat deze transitie een onvermijdbare en onomkeerbare ontwikkeling is en geen politieke keuze. Hierdoor is er geen ruimte voor kritiek op het streven naar zelfredzaamheid en nabijheid (democratisch tekort).

Het sociale netwerk heeft maar beperkte mogelijkheden om (meer) te helpen. Tijdens het keukentafelgesprek wordt dit wel dringend gevraagd. Het gevolg is schuld- en schaamtegevoelens bij de hulpvrager (solidariteitstekort). 

Mezzo herkent deze gevoelens ook bij de mantelzorgers: 'Doe ik het soms niet goed genoeg? Of: Wat kan ik nog meer doen? 'Lees meer hierover vandaag in NRC waar Liesbeth Hoogendijk wordt geïnterviewd 5 jaar na de invoering van de term: participatiesamenleving.

Pleidooi
Het onderzoek pleit voor meer:

  • aandacht voor professionalisering, 
  • ruimte voor tegengeluid in het democratisch debat en 
  • solidariteit tussen vreemden op basis van collectieve voorzieningen

Waardeer naast nabijheid juist ook  afstand en weeg beide beter tegen elkaar af in plaats van nabijheid bij voorbaat te prefereren boven afstand.

Tot slot zou er in beleid meer aandacht moeten zijn voor de angst en het onvermogen van mensen om afhankelijk van anderen.

Meer informatie

Bron: Mezzo