12
mrt
Bijeenkomst mantelzorgers ontmoeten elkaar -- Thema: Dementie
Als mantelzorger sta je klaar voor een naaste, je doet allerlei zorg- en regeltaken en hebt een luisterend oor. Wil je dit graag  blijven doen, dan is het nodig ook af en toe tijd voor jezelf te nemen en stil te staan bij wat jou bezighoudt.                          Daarom organiseert Steunpunt Mantelzorg  bijeenkomsten voor mantelzorgers, om onder het genot van een kop koffie, een goed gesprek te hebben of gewoon even op andere gedachten te komen. Aangezien we regelmatig mantelzorgers aan tafel krijgen, die een naaste hebben met (beginnende) dementie, hebben wij deze bijeenkomst een gastspreker van vrijwilligersorganisatie de Brug uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst wordt o.a. informatie gegeven over dementie, als ook handige tips voor de omgang met iemand met (beginnende) dementie en hoe grenzen te bewaken. Verder is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk. Dit kan via onderstaand formulier.  Meer informatie over deze bijeenkomst? Neem contact op met Betsie Horrichs, 06 – 36 56 86 56 of met Lara Janssen 06 - 40 76 11 84.
aanmelden
21
mrt
Mantelzorgbijeenkomst Beek
Noteer alvast in uw agenda; op 21 maart aanstaande organiseert Steunpunt Mantelzorg Beek weer een bijeenkomst voor mantelzorgers. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom in de aula van Partners in Welzijn, Molenstraat 158 Beek (bereikbaar via de parkeerplaats achterom). Verdere informatie over het thema van die middag zal spoedig volgen. 
aanmelden

Grotere inzet sociaal netwerk mislukt

Lukt het professionals om mensen meer zelfredzaam te laten worden? Het antwoord is nee. Dit blijkt uit onderzoek van de UvA en Universiteit voor Humanistiek naar decentralisatie in de praktijk. 

Professionele hulp
Van de 66 keukentafelgesprekken bleek het slechts in drie gevallen mogelijk om het sociale netwerk in te zetten. In de andere gevallen lukte dit niet, door bijvoorbeeld tijdgebrek of te grote afstand. Mensen bleven hierdoor afhankelijk van professionele hulp en ondersteuning. 

Drie tekorten
Professionals zijn te weinig toegerust om hun werk goed te kunnen doen. De regeldruk en bureaucratie neemt voor de zorgprofessional fors toe (professionaliseringstekort). 

Het beleid zegt dat deze transitie een onvermijdbare en onomkeerbare ontwikkeling is en geen politieke keuze. Hierdoor is er geen ruimte voor kritiek op het streven naar zelfredzaamheid en nabijheid (democratisch tekort).

Het sociale netwerk heeft maar beperkte mogelijkheden om (meer) te helpen. Tijdens het keukentafelgesprek wordt dit wel dringend gevraagd. Het gevolg is schuld- en schaamtegevoelens bij de hulpvrager (solidariteitstekort). 

Mezzo herkent deze gevoelens ook bij de mantelzorgers: 'Doe ik het soms niet goed genoeg? Of: Wat kan ik nog meer doen? 'Lees meer hierover vandaag in NRC waar Liesbeth Hoogendijk wordt geïnterviewd 5 jaar na de invoering van de term: participatiesamenleving.

Pleidooi
Het onderzoek pleit voor meer:

  • aandacht voor professionalisering, 
  • ruimte voor tegengeluid in het democratisch debat en 
  • solidariteit tussen vreemden op basis van collectieve voorzieningen

Waardeer naast nabijheid juist ook  afstand en weeg beide beter tegen elkaar af in plaats van nabijheid bij voorbaat te prefereren boven afstand.

Tot slot zou er in beleid meer aandacht moeten zijn voor de angst en het onvermogen van mensen om afhankelijk van anderen.

Meer informatie

Bron: Mezzo