18
sep
Training "Omgaan met dementie voor mantelzorgers" AANMELDINGEN NA 31 juli KOMEN OP DE RESERVELIJST
Deze training start in het najaar en is ontwikkeld in samenwerking met de casemanagers van Hulp bij Dementie en de mantelzorgconsulenten van het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek.  De training  "Omgaan met Dementie voor Mantelzorgers",  bestaat uit 3 dagdelen.  Wanneer: Telkens op Maandag 18 september,  02 oktober en 16 oktober       Tijd:          13.00-15.00 uur  Locatie:     Wijksteunpunt De Linde, Hyacintenlaan 33 te Geleen  Inhoud training:  De eerste bijeenkomst is gericht op kennismaking en wat is dementie?  De tweede bijeenkomst zal vooral de gevolgen in het gedrag bespreken en handvatten aanreiken hoe hiermee om te gaan.  De derde bijeenkomst zal inzoomen op de ondersteuningsmogelijkheden om zo lang mogelijk als mantelzorger in balans te blijven.  De training wordt gratis aangeboden. Aanmeldingen na 1 aug 2023 15.15 uur worden op de reservelijst geplaatst daar de training reeds het maximum aantal deelnemers heeft bereikt.  We zullen proberen de middagtraining nogmaals aan te bieden op termijn, maar kunnen niet garanderen of dit lukt.    
aanmelden
19
sep
Geheugentraining "Houd uw brein fit" AANMELDINGEN NA 11 augustus KOMEN OP DE RESERVELIJST
  Beste mantelzorger,   Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat.   Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren.  In deze training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen u wilt onthouden.  Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van je gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar uw omgeving te kijken.  Bijvoorbeeld:     Welke 2 figuren zie je in deze tekening?    De cursus vindt plaats in Limbricht bij het Wijksteunpunt Hof van Eijnatten.  Het zijn 10 wekelijkse bijeenkomsten van 10.00-12.00 uur.  Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.   Data:   19 sept    26 sept   3 okt   10 okt    17 okt    24 okt              7 nov     14 nov    21 nov      5 dec Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  Dit alles onder professionele begeleiding van  Marla Geurts en Marjon Hermans.  De cursusgroep bestaat uit maximaal 12 personen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.   (Hij is niet geschikt voor mensen met beginnende dementie.)    Graag zien wij jouw aanmelding tegemoet.  Voor meer informatie kun je bellen met het algemene nummer  046-4575700 of Marjon Hermans via 06-57 55 63 83 of mail mantelzorg@piw.nl  
aanmelden

Hoogste rechter bepaalt opnieuw: mantelzorg is niet af te dwingen

Een moeder is niet verplicht om huishoudelijk hulp te verlenen aan haar volwassen, gehandicapte zoon. Ondanks dat ze dichtbij elkaar wonen. Dit bepaalde de Centrale Raad van Beroep.

Mezzo is blij met deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Dit maakt nogmaals duidelijk dat mantelzorg niet af te dwingen is. Ook niet als het om een (volwassen) zoon gaat. 

Mantelzorg is vrijwillig
De rechtbank oordeelde dat de gemeente Etten-Leur er wel rekening mee mocht houden dat de moeder gebruikelijke zorg verleent, omdat zij samen een leefeenheid vormen. De Centrale Raad oordeelt echter anders. Want moeder en zoon wonen weliswaar dichtbij elkaar, maar wel ieder in een eigen appartement. Daarmee zijn moeder een zoon geen huisgenoot van elkaar en is er dan ook geen sprake van gebruikelijke zorg. Daarnaast kan er geen mantelzorg afgedwongen worden. Mantelzorg is per definitie vrijwillig.

Het kwam tot een rechtszaak, omdat de moeder het belangrijk vindt dat haar 23-jarige zoon de benodigde zorg krijgt en niet afhankelijk is van haar (mantel)zorg. De gemeente vond dat van de moeder mocht worden verwacht dat zij gebruikelijke zorg of mantelzorg biedt.

Gebruikelijke zorg
Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen elkaar onderling bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden vormen. 

In januari deed de Centrale Raad van Beroep een soortgelijke uitspraak in een proces in gemeente Etten-Leur over een uitwonende dochter en haar hulpbehoevende moeder. 

Meer informatie

Bron: Mezzo