15
dec
Mantelzorgers ontmoeten elkaar: Samen het jaar afsluiten
Als mantelzorger sta je het hele jaar klaar voor je zieke naaste. Als blijk van waardering willen samen met jullie het jaar afsluiten, onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers. Nog één keer dit jaar een moment van ontmoeting met andere mantelzorgers. Je bent van harte welkom! Aanmelden is verplicht en kan t/m 11 december a.s Vol = Vol, dus ben er op tijd bij. Zijn er nog vragen neem dan contact op met: Betsie Horrichs, 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Marjon Schmeetz, 06 - 57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl  Ontvangst vanaf 10.15 uur.
aanmelden
17
jan
BordjeVol! Compact. Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf. Born
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail met Betsie Horrichs, telefoon 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Mathilde Reijnders, telefoon 06 - 36 53 47 64/ mathilde.reijnders@piw.nl . Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 15 januari 2023 a.s.  Vol = Vol. Ontvangst vanaf 9.45 uur.
aanmelden

Informatie over Mantelzorg en avondklok

Onderstaand geven wij u de informatie zoals deze door Mantelzorg.NL wordt gegeven over mantelzorg en avondklok.

Tijdens de persconferentie van woensdagmiddag 20 januari is gesproken over een avondklok. Mantelzorgers mogen tijdens deze avondklok over straat om zorg te verlenen die niet kan wachten.  Wel is het noodzakelijk dat zij een verklaring noodzakelijke mantelzorg bij zich hebben. Deze verklaring kun je binnenkort downloaden van de site van Mantelzorg.NL

Het is hierbij belangrijk dat de zorg die wordt verleend tussen 20.30 en 4.30 uur niet te verschuiven is naar een moment vóór of na de avondklok. Het gaat dus echt om noodzakelijke mantelzorg zoals bijvoorbeeld het naar bed helpen van een ouder op leeftijd die op nog zichzelf woont en dat niet meer alleen kan. Of in het geval van calamiteiten.

Hoe gaat het in zijn werk?

De verklaring noodzakelijke mantelzorg is binnekort te downloaden op www.mantelzorg.nl/avondklok. Het ministerie van VWS werkt op dit moment aan een verklaring die juridisch gedekt is. Wij wachten tot deze verklaring definitief is en maken deze verklaring vervolgens meteen beschikbaar op onze website zodat u deze kunt downloaden en in kunt vullen.

Op de verklaring moeten de gegevens zijn ingevuld van zowel de mantelzorger als van de zorgvrager. Tevens wordt gevraagd om welke zorg het gaat. Wanneer de mantelzorger op pad gaat moet zowel de getekende verklaring als een identiteitsbewijs worden meegenomen. Wanneer iemand zorgt voor meerdere personen moet per zorgvrager (als deze op verschillende adressen wonen) een aparte verklaring worden ingevuld.

Bij twijfel kan een buitengewoon opsporingsambtenaar of de politie ter bevestiging van de mantelzorg(relatie) bellen met de zorgvrager of de huisarts.

Grote zorgen

Mantelzorgers maken zich zorgen over hun mogelijkheden om gedurende de avondklokuren over straat te kunnen voor noodzakelijke mantelzorg. De Mantelzorglijn is hier de afgelopen dagen zeer veel over gebeld. MantelzorgNL heeft deze zorgen aangekaart bij het ministerie van VWS en in afstemming is deze verklaring noodzakelijke mantelzorg opgesteld.

Meer informatie

Meer informatie over de gevolgen van de avondklok voor mantelzorgers en de verklaring noodzakelijke mantelzorg vind je op mantelzorg.nl/avondklok.

Let op: het ministerie van VWS werkt aan een verbeterde versie van de eerder verspreide verklaring. De eerdere verklaring is daarmee niet geldig.

Bron: Website Mantelzorg.NL

DEZE INFORMATIE WORDT VOORTDUREND GEACTUALISEERD DOOR MANTELZORG.NL

VOOR DE MEEST ACTUELE INFORMATIE OVER MANTELZORG EN AVONDKLOK: klik hier