28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Knooppunt Informele Zorg Sittard-Geleen

Op donderdag 15 maart 2018 is in Sittard-Geleen het Knooppunt Informele Zorg.(KIZ)   “informeel” van start gegaan. Om de ondersteuning van mantelzorgers, zorgvrijwilligers en zelfhulp (de informele zorg) te versterken, worden de krachten van alle netwerkpartners op dit gebied gebundeld in een Knooppunt Informele Zorg. 

Het knooppunt vervult een netwerkfunctie voor alle formele en informele partijen op dit gebied en brengt daarnaast het totale ondersteuningsaanbod voor de informele zorg in kaart. Tot nu toe werd de ondersteuning op het gebied van informele zorg vanuit verschillende plekken aangeboden: Steunpunt Mantelzorg van Partners in Welzijn , stichting Streekzorg WM als netwerkorganisatie voor twaalf (zorg)vrijwilligersorganisaties en stichting Zorgbelang Limburg voor zelfhulp. Deze partijen en een brede vertegenwoordiging uit het werkveld van professionele maatschappelijke instellingen en zorgaanbieders hebben gezamenlijk gewerkt aan het inrichten van het Knooppunt Informele Zorg dat zal functioneren als een zelfstandige stichting onder de PIW Groep.

Per 1 mei 2018 is KIZ volledig operationeel.

Het Knooppunt is te vinden:
Land van Gulick, Engelenkampstraat 25, 6131 JD Sittard, bereikbaar via 046-4235335

         Opening door wethouder Geilen                                       Opening KIZ

Opening door Wethouder Geilen (links) samen met RvB PIWgroep, M. Schats en C. Seijben.