28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Kopzorgen voor mantelzorgers;

Het is nog te vroeg om te concluderen dat overheveling van zorg naar gemeenten beheerst verloopt. Het aantal mantelzorgers dat zich zorgen maakt is onveranderd groot, namelijk 80%. Mensen lopen vast door slechte communicatie en informatievoorziening door de verantwoordelijke instanties. Daarom de oproep van Mezzo na dit eerste kwartaal van 2015: maak mantelzorg mogelijk in plaats van moeilijk.

Informatievoorziening niet op maat
Mezzo hoort van mantelzorgers dat het vaak onbekend is welke zorg hun naaste in de loop van 2015 gaat krijgen. Gemeenten geven hierover nog geen uitsluitsel. En dat geeft onrust. Er is bovendien irritatie: mantelzorgers zijn dagen aan het rondbellen: naar de gemeente, zorgaanbieders, verzekeraars, SVB of CAK voor de juiste informatie. Instanties geven geen duidelijkheid, geen betrouwbaar antwoord en verwijzen onderling niet goed door. Gemeenten sturen mantelzorgers naar Mezzo met de vraag of zij in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering. Dit betekent dat gemeenten onvoldoende weten dat zij de mantelzorgwaardering moeten regelen en daarvoor forse budgeten ter beschikking hebben. Juist deze regelzaken, ervaren mantelzorgers als belastend.

Zorgen maken
Het merendeel van de respondenten (ongeveer 60%) meldt dat gegevens bekend zijn bij de gemeente, maar heeft het gevoel dat de gemeente onbekend is met zijn of haar achterliggende verhaal. Dit percentage is ongeveer even hoog als eind 2014. Mantelzorgers geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de gemeente hun inzet en unieke situatie serieus neemt. Mantelzorgers hebben goede informatie nodig en willen dat er rekening gehouden wordt met hun (mantel)zorgsituatie.

Trendrapportage
Regelmatig doet Mezzo verslag van hoe de transities landen bij mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Deze trendrapportage beschrijft naast het gebrek aan informatie ook de signalen dat mensen financieel in de problemen komen. Onder andere door de verhoging van de eigen bijdrage en de invoering van de kostendelersnorm. Sommigen houden weinig meer over om van te leven. De kopzorgen rondom slechte communicatie en financiële problemen staan mantelzorgers in de weg om de zorg te bieden. Daarom roept Mezzo in deze trendrapportage op om mantelzorg mogelijk te maken in plaats van moeilijk.

Debat voortgang transitie
De trendrapportage is een reactie op de voortgangsbrief van staatssecretaris Van Rijn. De Tweede Kamer gaat donderdag 30 april met de staatssecretaris van VWS in debat over de voortgang van de transitie. Ter voorbereiding daarop heeft Mezzo een brief gestuurd naar de commissie VWS van de Tweede Kamer.

Bron: mezzo.nl