28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Mantelzorg speelt rol in stemkeuze bij gemeenteraadsverkiezingen

Het overgrote deel (90%) van de mantelzorgers is van plan te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dat blijkt uit een meting van het Nationaal Mantelzorgpanel dat in teken van de gemeenteraadsverkiezingen stond. 

Stemkeuze
Het thema mantelzorg speelt bij veel mantelzorgers een rol in de stemkeuze. Zo geeft 57% aan dat de aandacht voor mantelzorg (zeer) zeker een rol speelt in de keuze voor een bepaalde partij. Echter, 29% geeft aan het thema mantelzorg daadwerkelijk te zijn tegengekomen in de verkiezingsprogramma’s, de anderen niet (37%) of weten het niet (34%). Daarnaast is  22% van de panelleden teleurgesteld in de politiek en zegt niets te verwachten van de lokale politiek op het gebied van mantelzorg.

Mantelzorgers weinig tevreden over gemeente
De groep mantelzorgers van het NMP die geen ondersteuning voor zichzelf of zijn naaste ontvangt van de gemeente, is weinig positief over de aandacht voor mantelzorgers binnen de woonplaats. Maar liefst 42% van hen is (zeer) ontevreden over de lokale aandacht voor en ondersteuning aan mantelzorgers. 

Deze grote groep, die de meerderheid vormt van het langdurig en intensief zorgende mantelzorgers van het NMP, voelt zich mogelijk niet gezien en gehoord door de gemeente. Voor gemeenten ligt hier een taak om ook deze groep mantelzorgers actief te bereiken en waar mogelijk te ondersteunen.

Voorkomen grotere druk op mantelzorgers
Mezzo heeft voor gemeenten een vijftal speerpunten benoemd om de lokale ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren. Daarvan staat het ‘voorkomen van een grotere druk op mantelzorgers’ voor de NMP-leden op de eerste plaats. 

Verschillende oplossingen die door de respondenten worden gegeven zijn: 

  • Meer formele hulp of ondersteuning, bijvoorbeeld het toekennen van hulp bij het huishouden zodat de mantelzorger wordt ontlast.
  • Het verminderen van bureaucratie en regeldruk, zodat er meer tijd overblijft voor ‘echte’ zorg.
  • Het verbeteren van de bejegening en de informatievoorziening; zorgen dat de mogelijkheden voor mantelzorgers duidelijk zijn en luister goed naar de (on) mogelijkheden van de mantelzorger.

 

Meer informatie

Bron:Mezzo.nl