Mantelzorgcompliment 2016 Sittard-Geleen-Born

Hebt u in 2015 een mantelzorgcompliment ontvangen? Dan heeft u dit voorjaar persoonlijk bericht ontvangen over het compliment voor 2016. Heeft u nog niet eerder een mantelzorgcompliment ontvangen en staat u nog niet ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg of heeft u het formulier van het Steunpunt Mantelzorg nog niet ingevuld? Meld u zich dan vóór 31 december 2016 als mantelzorger aan bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, telefoon 046-4575700 of mantelzorg@piw.nl

Als blijk van waardering voor alle mensen die dag in dag uit als mantelzorger actief zijn voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, stelt de gemeente Sittard-Geleen in 2016 weer het mantelzorgcompliment beschikbaar. De criteria om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment (een bedrag van 175 euro) zijn versoepeld, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van het compliment. 

U komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment als u voldoet aan de volgende criteria:
-       U zorgt voor een familielid , vriend, buur of goede kennis.
-       Deze persoon heeft psychische problemen, ouderdomsklachten, een chronische ziekte of handicap.
-       U zorgt 8 uur of meer per week voor deze persoon.
-       Deze persoon heeft intensieve of langdurige verzorging nodig (langer dan 3 maanden).
-       De zorg is onbetaald en geen vrijwilligerswerk.

Klik hier voor de test hier of u mantelzorger bent...