Mantelzorger mag gekort worden op bijstand

Mensen met een bijstandsuitkering die samenleven met anderen, die ook een inkomen hebben, mogen op die uitkering gekort worden. Ook als zij mantelzorgen.

Volgens de rechter kunnen mensen die een huishouden delen besparen op hun woonkosten, wat een verlaging van de bijstand rechtvaardigt. Wanneer mantelzorgers, als gevolg van het mantelzorgen, extra kosten maken, dan kunnen ze volgens de rechter bij de gemeente een aanvraag voor extra bijstand indienen. Deze uitspraak is van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in dit soort zaken.

Teleurstellende uitspraak
Mezzo is teleurgesteld in deze uitspraak. Deze betekent dat het “mantelzorgen op een manier die het best bij bepaalde situaties past” niet zal plaatsvinden, tegengewerkt of ingewikkeld gemaakt wordt. Wanneer het ‘mantelzorgen onder één dak’ leidt tot directe korting van de uitkering(en), is dit geen stimulans om op deze wijze voor elkaar te zorgen. De rechter stelt terecht dat wanneer er extra kosten worden gemaakt voor het mantelzorgen men daarvoor een verzoek voor bijzondere bijstand in kan dienen. Dat betekent echter dat de mantelzorger dan te maken krijgt met extra regeldruk, bureaucratie, en onzekerheid. Dit zal als drempel kunnen werken. Daarnaast zullen er gemeentelijke verschillen in het omgaan met dergelijke bijzondere bijstandsuitkeringen bestaan. Mezzo vindt deze beslissing in tegenspraak met de wens dat mensen voor elkaar willen en kunnen zorgen en blijft dit bij de politiek onder de aandacht brengen.

Bron: Mezzo