19
feb
Workshop Blijf in Balans; hoe combineer ik werk, privé en (mantel)zorg? (drie bijeenkomsten) WORDT VERSCHOVEN
In verband met onvoldoende aanmeldingen wordt de workshop verschoven. Nieuwe data volgen. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor hun hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Veel mantelzorgers zien deze hulp als vanzelfsprekend. Het zorgen voor een ander wordt vaak met liefde gedaan. Dat neemt niet weg dat de zorg soms zwaar is en dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De zorg voor een naaste wordt vaak gecombineerd met werk of andere bezigheden buitenshuis. In de praktijk zien we vaak dat de zorg, vaak ongemerkt, zwaarder wordt naarmate de tijd verstrijkt. Om de zorg ook op lange termijn goed vol te kunnen houden kan een workshop Blijf in Balans zinvol zijn. Tijdens deze workshop proberen we tips en handvaten te geven om goed in balans te blijven en hiermee te voorkómen dat de mantelzorger overbelast raakt. Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen draagkracht en draaglast. Deze gratis workshop/cursus wordt gegeven op: Maandag 19 en 26 februari en 4 maart 2024. Het is één programma bestaande uit 3 bijeenkomsten en alle 3 de bijeenkomsten zijn van 19.00 - 21.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m 11 februari 2024 vol=vol   Bij voldoende deelnemers gaat de workshop door en ontvangt u uiterlijk in week 7 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn en nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Betsie Horrichs via 06 - 36 56 86 56 of mail betsie.horrichs@knooppuntinformelezorg.nl     of  Marjon Schmeetz, 06 - 57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl.   Tijdstip: 19.00 tot 21:00 uur
aanmelden
05
mrt
Geheugentraining "Houd uw brein fit" Het max aantal deelnemers is bereikt, aanmelden is nog mogelijk maar u komt dan op de reservelijst
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag         5 maart, 12 maart,  19 maart, 26 maart,                                                                                    9 april, 16 april, 23 april,  30 april,                                                                                    en   7 en 21 mei   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten.  De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari 2024, vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83 / Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden

Mantelzorgwaardering 2016 Beek nog t/m 31 maart 2017

De Regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek 2016-2017 heeft als doel een blijk van waardering uit te spreken voor de zorg en inzet van mantelzorgers van zorgvragers woonachtig in de gemeente Beek via een eenmalige financiële bijdrage in 2016 en 2017. 

Hoe werkt het:
De zorgvrager kan via een aanvraagformulier voor zijn of haar mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen van € 175 per jaar. Hier zijn een aantal voorwaarden en verbonden. De belangrijkste zijn:

 • De zorgvrager woont in de gemeente Beek. De mantelzorger mag in een andere gemeente wonen.
 • Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur per week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt verleend.
 • Er kan per zorgvrager maximaal één mantelzorgwaardering worden aangevraagd.
 • Een mantelzorger kan per jaar één mantelzorgwaardering van de gemeente Beek ontvangen.
 • De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn.

Wat moet ik doen?

 • Wanneer de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan wordt het aanvraagformulier naar de mantelzorger opgestuurd. Wanneer de mantelzorger niet staat ingeschreven, dient deze contact op te nemen met het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

  MFC De Molenberg Molenstraat 158, 6191 KR Beek Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens T 046 - 457 57 00 M avermeulen@piw.nlmwehrens@piw.nl

  Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (inclusief kopie legitimatiebewijs van de zorgvrager en kopie bankpas van de mantelzorger) kan tot en met 31 maart 2017 ingediend worden bij het Zorgloket van de gemeente Beek.

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u daarvoor terecht bij:

  • Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
  • MFC ’t Raodhoes Spaubeek, Musschenberg 101, 6176 BE Spaubeek, elke maandag van 11.00 u tot 12.30 u
  • Gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9, 6191 GN Neerbeek, elke dinsdag van 11.00 u tot 12.00 u
  • Wijksteunpunt Franciscus Beek, Om de Toren 1, 6191 KZ  Beek, elke woensdag van 10.00 u tot 12.00 u
  • Muziekschool Artamuse Beek, Dr. Stassenstraat 88, 6191 VP Beek, elke donderdag van 11.00 u tot 12.00 u

Hoe lang duurt het?

 • Uw aanvraag wordt ingaande 1 april 2017 in behandeling genomen. De uitbetaling van het compliment zal voor 1 juni 2017 plaatsvinden.

  Formulieren
  Het aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2016 ontvangt u via het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek.

  Te downloaden documenten
  Regeling_mantelzorgwaardering_gemeente_Beek_2016-2017.pdf

   

  Bron: Gmeente Beek