30
nov
VERSCHOVEN naar 2022 -- Omgaan met dementie. Steunpunt Mantelzorg presenteert de documentaire WEI
Ondanks het feit dat deze bijeenkomst binnen de richtlijnen van het RIVM zou kunnen plaatsvinden, vinden wij als Steunpunt Mantelzorg, gezien het oplopend aantal besmettingen het zorgvuldiger, deze bijeenkomst door te schuiven naar een nader te bepalen datum in 2022. Aanmelden is op dit moment dan ook niet mogelijk. WEI is een documentaire van Ruud Lenssen waarin hij het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. Vader Jac heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd: een hectare natuurgrond met paarden, kippen en moestuin. De wei is zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor te blijven zorgen. Juist nu bij hem dementie is geconstateerd. De natuur en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een steeds verwarrender bestaan. Moeder Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor haar man worden groter en ze moet steeds meer van haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast te houden aan zijn paradijs komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij. Wei is niet alleen een film over dementie en mantelzorg, maar tevens een liefdevol verhaal over de vergankelijkheid van het leven. De ervaring leert dat het zien van deze documentaire reacties oproept en er behoefte is aan een gesprek dan wel de mogelijkheid tot het kunnen stellen van vragen. Graag willen wij hierop inspelen door aansluitend aan de vertoning van WEI, de gelegenheid te geven in gesprek te gaan met deskundigen op het gebied van dementie. Wens je meer informatie over deze bijeenkomst of heb je andere vragen dan neem gerust contact op met  Astrid Vermeulen, telefoon 06 - 40 07 90 96 / astrid.vermeulen@piw.nl of Betsie Horrichs, 06 – 36 56 86 56/ betsie.horrichs@piw.nl  . Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 21 november a.s.   Vol = Vol.  DEZE BIJEENKOMST WORDT DOORGESCHOVEN NAAR 2022. Aanmelden is op dit moment dan ook niet mogelijk.   Deze bijeenkomst is onder voorbehoud van de actuele situatie omtrent Corona.  
aanmelden

Mantelzorgwaardering 2021 gemeente Sittard-Geleen

Ook dit jaar weer waardeert de gemeente Sittard-Geleen uw inzet met een jaarlijkse Mantelzorgwaardering. De precieze informatie wordt altijd aan het einde van het kalenderjaar bekend gemaakt. 

Onderstaand de informatie van de gemeente Sittard-Geleen in zake de mantelzorgwaarering 2021.

In 2021 is de waardering in de vorm van cadeaubonnen ter waarde van € 50,-. Deze kunnen bij aangesloten lokale ondernemers in de centra van Sittard, Geleen en Born ingewisseld worden. Mantelzorgers die al bekend zijn bij het Steunpunt Mantelzorg ontvangen de Mantelzorgwaardering 2021 rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november thuis in hun brievenbus. U komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering als:

  • u voor iemand zorgt met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen;
  • de persoon voor wie u zorgt in de gemeente Sittard-Geleen woont. U hoeft zelf niet in Sittard-Geleen te wonen;
  • u dit intensief en langdurig (minimaal drie maanden aaneengesloten) doet;
  • de zorg onbetaald is en geen vrijwilligerswerk;
  • u bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek ingeschreven staat. 

Hoe krijgt u de mantelzorgwaardering?

Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende mogelijkheden om de mantelzorgwaardering te krijgen:

  • Heeft u vorig jaar de mantelzorgwaardering gekregen? En is er niets veranderd in uw situatie? Dan krijgt u de cadeaubon automatisch rond de Dag van de Mantelzorg (10 november) toegestuurd. U hoeft zelf niets te doen.
  • Heeft u vorig jaar de mantelzorgwaardering gekregen? En is er wel iets veranderd in uw situatie? Geef de wijziging dan door aan het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek via telefoonnummer 046-4575700
  • Wilt u voor het eerst mantelzorgwaardering aanvragen? U kunt zich tot 31 december 2021 aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek via telefoonnummer 046-4575700

Bron: website Gemeente Sittard-Geleen

 

Informatie m.b.t. de cadeaubonnen:

Hoe werkt het?
U kunt de cadeaubonnen tot en met 30 juni 2023 inwisselen bij deelnemende ondernemers van de gemeente Sittard-Geleen. Op www.sittard-geleen.nl/bedankt vindt u het overzicht van alle deelnemers.

Meer informatie
Heeft u vragen over het inwisselen van de bonnen of de deelnemende organisaties?
Neem contact met het centrummanagement van Sittard, Geleen of Born: info@cmgeleen.nl, info@cmsittard.nl of bijzonderborn@gmail.com.

Bron: Bedankkaart gemeente Sittard-Geleen