07
feb
BordjeVol! Compact. Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf. Born
Deze bijeenkomst is verschoven van 17 janauri naar 05 februari. Nieuwe aanmeldingen zijn nog mogelijk. Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail met Betsie Horrichs, telefoon 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Mathilde Reijnders, telefoon 06 - 36 53 47 64/ mathilde.reijnders@piw.nl . Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 05 februari 2023 a.s.  Vol = Vol. Ontvangst vanaf 9.45 uur.
aanmelden
14
feb
Bijeenkomst over palliatieve zorg
Als mantelzorger kun je te maken krijgen met een situatie waarbij degene voor wie je zorgt in de laatste levensfase terecht komt. De zorg voor een naaste in de laatste levensfase is erg intensief. Goed voor jezelf zorgen en tijd voor jezelf vinden is dan moeilijk. Een luisterend oor en/of praktische ondersteuning van een geschoolde vrijwilliger kan dan erg prettig zijn. Marij Janssen, coördinator van vrijwilligersorganisatie De Brug, wil graag haar kennis op dit gebied met jullie delen. Zij biedt met haar vrijwilligers ondersteuning en begeleiding aan mensen in hun laatste levensfase. Tijd en aandacht voor de cliënt en het beantwoorden aan de persoonlijke hulpvraag staat daarbij voorop. De aanwezigheid van een vrijwilliger van De Brug wordt niet alleen door de cliënten, maar ook door mantelzorgers als zeer prettig en ondersteunend ervaren.  Deze vrijwilligers worden ingezet in thuissituaties, in hospice Daniken en in diverse zorginstellingen (Vivantes, Daelzicht en ziekenhuis Zuyderland).  Heeft u vragen, bel of mail dan met Marjon Hermans-Schmeetz 06-57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl of met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 10 februari a.s. Vol = Vol. Inloop vanaf 13.15 uur.
aanmelden

Mantelzorgwaardering 2022 gemeente Beek

De gemeente Beek spreekt graag een blijk van waardering uit aan mantelzorgers voor hun zorg en inzet voor bewoners van de gemeente Beek.

Zorgvragers kunnen daarom voor hun mantelzorger een waardering aanvragen van € 100 over het voorgaande jaar. De indieningstermijn voor een aanvraag mantelzorgwaardering over 2022 loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 april 2023.

 

Welke voorwaarden zijn er?

 • De zorgvrager woont in de gemeente Beek. De mantelzorger mag in een andere gemeente wonen.
 • Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur per week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt of is verleend.
 • Er kan jaarlijks maximaal één mantelzorgwaardering aangevraagd worden.
 • De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn.
 • Aanvragen dienen voor 1 mei 2023 te zijn ingediend bij de gemeente Beek.

Heeft u iemand die voor u zorgt en zou u graag willen dat hij of zij daarvoor een mantelzorgwaardering ontvangt?  Dan leest u hieronder hoe dit kan.

 1. Als de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek dan ontvangt hij of zij het aanvraagformulier vóór 1 maart 2022 automatisch thuis.
 2. Indien de mantelzorger nog niet staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg, dient deze zich eerst te laten inschrijven en ontvangt hij of zij daarna een aanvraagformulier.

Inschrijven en/of meer informatie?

Inschrijven kan via de website https://www.steunpuntmantelzorg-wm.nl/schrijf-u-gratis-in , dan wel door rechtstreeks contact op te nemen met het steunpunt of bij een van de wijkteams. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over deze regeling en eventuele hulp bij het inschrijven.

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

Dr. Stassenstraat 88, 6191 JV Beek
Contactpersoon: Astrid Vermeulen
T 046 - 457 57 00
E-mail: astrid.vermeulen@piw.nl

Inloopspreekuren wijkteams:

 • Locatie Muziekschool 
  Dr. Stassenstraat 88 in Beek

Dinsdag 13.30 uur – 14.30 uur

 • Locatie wijkgebouw de Stegen
  Stegen 35 in Beek
  Dinsdag 10.00 uur – 11.00 uur
 • Locatie Gemeenschapshuis Neerbeek

Callistusplein 9 in Neerbeek

Donderdag 13.30 uur – 14.30 uur

 

 • Hoever Residentie Spaubeek

Musschenberg 45
maandag 10.00 tot 11.00 uur

De behandeling van de aanvragen vindt plaats na de indienperiode, in volgorde van ontvangst. Het kan zijn dat het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, waardoor niet alle aanvragers in aanmerking komen voor een mantelzorgwaardering 2022. Wacht daarom niet te lang met het indienen van de aanvraag.

Gestreefd wordt de mantelzorgwaarderingen 2022 voor 1 augustus 2023 uit te betalen aan de mantelzorgers. 

 

 Bron: Nuutsbaeker bericht mantelzorgwaardering 2023.