28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Meicirculaire 2016: de bedragen voor mantelzorgondersteuning

Ongeveer acht procent van het totale Wmo-budget van gemeenten kan volgend jaar besteed worden aan mantelzorgondersteuning. Dat blijkt uit een analyse van de meicirculaire gemeentefonds 2016. Het Expertisecentrum Mantelzorg maakte een analyse van de beschikbare bedragen voor 2017 en een overzicht van alle wetten die in 2016 en 2017 van belang zijn voor mantelzorgondersteuning.

In 2017 100 miljoen euro beschikbaar voor mantelzorg
Mantelzorg wordt niet expliciet genoemd in de meicirculaire 2016. Uit eerdere bronnen is bekend dat voor 2017, 100 miljoen euro beschikbaar is voor mantelzorg (brief ‘Middelen wijkteams en informele zorg' van staatssecretaris Van Rijn d.d. 26 juni 2014). Het totale Wmo-budget voor 2017 is 1.239 miljoen euro, zo blijkt uit de meicirculaire. Dat betekent dat 8,07% van het Wmo-budget van 2017 ingezet kan worden voor mantelzorgondersteuning.

Richtlijn budget mantelzorgondersteuning voor uw gemeente
Om een indicatie te krijgen hoeveel budget uw gemeente in 2017 voor mantelzorg kan inzetten, neemt u het bedrag van uw volledige Wmo-budget (integratie-uitkering, zie pagina’s 73 - 82 van de meicirculaire) en berekent u daar 8,07 procent van. Let wel: dit bedrag geeft slechts een richtlijn. Gemeenten kunnen zelf in maatwerk bepalen hoe zij mantelzorgondersteuning vormgeven.

Overzicht relevante wetten mantelzorgondersteuning

  • In de nieuwe Wmo zijn middelen opgenomen ten behoeve van mantelzorgondersteuning, waaronder respijtzorg en mantelzorgwaardering. 
  • De Wlz biedt cliënten de mogelijkheid voor respijtzorg.  
  • In de Jeugdwet is ruimte voor mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers van jongeren die onder permanent toezicht staan.  
  • Vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) hebben individuele zorgverzekeraars ondersteuningsmogelijkheden opgenomen in aanvullende verzekeringen.

Overzicht budgetten mantelzorgondersteuning voor gemeenten 2016-2017
Een tabel met een overzicht van alle regelingen en wetten die voor mantelzorgondersteuning van toepassing zijn in 2016 en 2017 vindt u in het Overzicht budgetten mantelzorgondersteuning voor gemeenten 2016-2017. Bij iedere regeling staat een toelichting.

Bron: expertisecentrummantelzorg.nl