15
dec
Mantelzorgers ontmoeten elkaar: Samen het jaar afsluiten
Als mantelzorger sta je het hele jaar klaar voor je zieke naaste. Als blijk van waardering willen samen met jullie het jaar afsluiten, onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers. Nog één keer dit jaar een moment van ontmoeting met andere mantelzorgers. Je bent van harte welkom! Aanmelden is verplicht en kan t/m 11 december a.s Vol = Vol, dus ben er op tijd bij. Zijn er nog vragen neem dan contact op met: Betsie Horrichs, 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Marjon Schmeetz, 06 - 57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl  Ontvangst vanaf 10.15 uur.
aanmelden
17
jan
BordjeVol! Compact. Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf. Born
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail met Betsie Horrichs, telefoon 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Mathilde Reijnders, telefoon 06 - 36 53 47 64/ mathilde.reijnders@piw.nl . Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 15 januari 2023 a.s.  Vol = Vol. Ontvangst vanaf 9.45 uur.
aanmelden

Mensen willen elkaar helpen maar verwachten ook steun van de gemeente

Mensen halen veel voldoening uit burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Maar vooral mantelzorgers ervaren ook de nodige knelpunten. Dit blijkt uit de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten – Goed voor elkaar? van oktober 2015.

Een ruime meerderheid van de mensen die burenhulp, mantelzorg of vrijwilligerswerk verrichten, beleeft daar voldoening en plezier aan. Wel geeft zestig procent van de mantelzorgers en vrijwilligers aan dat er onvoldoende mensen zijn om hun taken mee te delen. En bijna veertig procent van de mantelzorgers ervaart gezondheidsklachten door het mantelzorgen. Verder zegt een derde van de mantelzorgers dat de afstemming met de professionele hulp niet naar wens verloopt.

Aanbevelingen
De cliëntenorganisaties hebben op basis van de resultaten van deze raadpleging een factsheet op gesteld met aanbevelingen voor gemeenten. Daarin pleiten de cliëntenorganisaties bijvoorbeeld voor het verbeteren van mantelzorgondersteuning en respijtzorg en voor het verbeteren van informatievoorziening. De factsheet kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Het gesprek met de gemeente
Verder zijn mensen ook bevraagd over hun ervaringen met de gemeente. Het gesprek met de gemeente over ondersteuning verloopt volgens veel deelnemers nog niet naar wens. Gemeenten leggen bij het bieden van ondersteuning meer dan voorheen de nadruk op het inschakelen van mantelzorgers en het eigen netwerk.

Van de 1600 respondenten die het afgelopen jaar een gesprek hebben gehad, is 36% ontevreden over de deskundigheid van degenen die namens de gemeente het gesprek voert. 41% is van mening dat de uitkomst uitgaat van onrealistische (extra) ondersteuning vanuit het eigen netwerk. 57% wist niet dat er gebruik gemaakt kan worden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Verder vinden veel deelnemers ook dat de informatievoorziening over procedures en eigen betalingen onvoldoende is geweest.

Onderzoeksinformatie
Aan de raadpleging hebben ruim tienduizend mensen meegedaan. Ongeveer de helft heeft in het afgelopen jaar aan burenhulp gedaan of vrijwilligerswerk verricht. Ruim veertig procent is mantelzorger.

Deelnemende organisaties
De raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LP GGz, Mezzo, Oogvereniging, ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NOOM, NVOG, patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Zie ook http://www.aandachtvooriedereen.nl/

Download: Factsheet Zorg naar gemeenten - Goed voor elkaar

Bron: Mezzo