28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Mezzo en Per Saldo pleiten voor minder regeldruk rond pgb

Vermindering regeldruk pgb, stroomlijnen van pgb-administratie, meer langlopende indicaties, toegankelijke cliëntondersteuning. Hiervoor pleiten Mezzo en Per Saldo in een gezamenlijke brief aan de vaste Kamercommissie VWS. In aanloop op het  Algemeen Overleg over administratieve lasten en regeldruk in de zorg op 30 mei met minister Hugo de Jonge.

Uniformiteit zorgwetten
De regeldruk rond pgb kan bijvoorbeeld worden verminderd door uniformiteit in regelgeving voor alle zorgwetten. Iedere zorgwet (Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw) kent zijn eigen wettelijke regels, werkwijzen en procedures. Dit maakt de uitvoering van de wetten onduidelijk en maakt het onnodig ingewikkeld om de zorg te regelen. 

Stroomlijnen pgb-administratie
Daarnaast vragen wij aandacht voor het stroomlijnen van het proces van de pgb-administratie. Daarin is nog veel winst te behalen, want bijvoorbeeld moet een pgb-houder nu bij iedere verandering in de zorg alle gegevens van budgethouder en zorgverlener opnieuw aanleveren. Dit zorgt voor een extra administratieve last.

Andere punten waarvoor wij in de brief pleiten:

  • Meer langlopende indicaties. Liever indicaties voor langere tijd met tussentijdse evaluaties ipv elk jaar opnieuw een herindicatie.
  • Toegankelijke en onafhankelijke clientondersteuning. In het woud van regelingen is gespecialiseerde, onafhankelijke  clientondersteuning onontbeerlijk.
  • Ondersteun de mantelzorger. Zij hebben last van regeltaken die vaak als belastend en frustrerend worden ervaren.

Meer informatie
Benieuwd naar de gehele brief? 

Bron: Mezzo