18
sep
Training "Omgaan met dementie voor mantelzorgers" AANMELDINGEN NA 31 juli KOMEN OP DE RESERVELIJST
Deze training start in het najaar en is ontwikkeld in samenwerking met de casemanagers van Hulp bij Dementie en de mantelzorgconsulenten van het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek.  De training  "Omgaan met Dementie voor Mantelzorgers",  bestaat uit 3 dagdelen.  Wanneer: Telkens op Maandag 18 september,  02 oktober en 16 oktober       Tijd:          13.00-15.00 uur  Locatie:     Wijksteunpunt De Linde, Hyacintenlaan 33 te Geleen  Inhoud training:  De eerste bijeenkomst is gericht op kennismaking en wat is dementie?  De tweede bijeenkomst zal vooral de gevolgen in het gedrag bespreken en handvatten aanreiken hoe hiermee om te gaan.  De derde bijeenkomst zal inzoomen op de ondersteuningsmogelijkheden om zo lang mogelijk als mantelzorger in balans te blijven.  De training wordt gratis aangeboden. Aanmeldingen na 1 aug 2023 15.15 uur worden op de reservelijst geplaatst daar de training reeds het maximum aantal deelnemers heeft bereikt.  We zullen proberen de middagtraining nogmaals aan te bieden op termijn, maar kunnen niet garanderen of dit lukt.    
aanmelden
19
sep
Geheugentraining "Houd uw brein fit" AANMELDINGEN NA 11 augustus KOMEN OP DE RESERVELIJST
  Beste mantelzorger,   Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat.   Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren.  In deze training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen u wilt onthouden.  Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van je gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar uw omgeving te kijken.  Bijvoorbeeld:     Welke 2 figuren zie je in deze tekening?    De cursus vindt plaats in Limbricht bij het Wijksteunpunt Hof van Eijnatten.  Het zijn 10 wekelijkse bijeenkomsten van 10.00-12.00 uur.  Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.   Data:   19 sept    26 sept   3 okt   10 okt    17 okt    24 okt              7 nov     14 nov    21 nov      5 dec Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  Dit alles onder professionele begeleiding van  Marla Geurts en Marjon Hermans.  De cursusgroep bestaat uit maximaal 12 personen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.   (Hij is niet geschikt voor mensen met beginnende dementie.)    Graag zien wij jouw aanmelding tegemoet.  Voor meer informatie kun je bellen met het algemene nummer  046-4575700 of Marjon Hermans via 06-57 55 63 83 of mail mantelzorg@piw.nl  
aanmelden

Minister De Jonge presenteert plannen voor mantelzorgers en vrijwilligers

Betere signalering op overbelasting, vermindering regeldruk, adviseur respijtzorg. Minister Hugo de Jonge presenteerde vandaag in Harderwijk zijn mantelzorgplannen in het programma Langer Thuis. Dit programma volgt de drie actielijnen: goede zorg, mantelzorg en wonen.

Diverse onderdelen uit het plan sluiten aan bij eerdere plannen van Mezzo, waaronder:

  • Betere signalering op overbelasting
  • Vermindering op regeldruk en bureaucratie voor mantelzorgers
  • Een bewustwordingscampagne werk en mantelzorg in 2019, met Mezzo en de Stichting Werk&Mantelzorg.
  • Tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals worden acties uitgezet. Bijvoorbeeld om professionals al tijdens de opleiding kennis te laten maken met de informele zorg.

Respijt 
Speciale aandacht in het plan gaat uit naar respijt voor mantelzorgers. Dit onderwerp staat, mede door inbreng Mezzo, op de kaart. De minister introduceert in de plannen de landelijke adviseur respijtzorg. Mezzo is blij dat er aandacht is voor risicogroepen op overbelasting en dat de aandacht uitgaat naar de krimpgebieden. We roepen de landelijk adviseur op om hierbij expliciet uit te gaan van behoeften op lokaal niveau en het aanbod daarop aan te passen.

Ook het idee om zoals lichte als intensieve vormen van respijt uit te breiden sluit goed aan bij de plannen van Mezzo. De pilot deeltijd logeren - langer thuis blijven wonen, in combinatie met structureel één of twee nachten niet thuis verblijven - is opgenomen in de plannen.

In het programma is terecht aandacht voor het tijdelijk verblijf voor een langere periode. Er moeten hiervoor echter wel voldoende tijdelijke plekken beschikbaar komen, want op dit moment zijn krijgen we veel signalen binnen dat er te weinig bedden zijn, onder andere voor nachtopvang.

Kwetsbare 75-plussers
Het in beeld willen hebben van elke kwetsbare 75 plusser is een ander onderdeel uit het plan. Wanneer hulp en ondersteuning nodig is, moet er per kwetsbare zorgvrager van 75 jaar en ouder één duidelijk aanspreekpunt komen. Mezzo hoopt dat hiermee de kwetsbare burgers, én met hen de mantelzorger, in beeld komen. Ook waar het mantelzorgers betreft jonger dan 75 jaar.

Wonen
Voor het gat dat is ontstaan tussen thuis wonen én wonen in een instelling is de actielijn Wonen opgenomen in het programma. Hierbij wordt gekeken naar verschillende vormen die nodig zijn om thuis wonen in meerdere woon-zorgvormen mogelijk te maken. Ook voor minder draagkrachtige groepen.

Tot slot
Het programma Langer Thuis is onderdeel van het Ouderenpact waar eerder ook plannen voor het tegengaan van eenzaamheid en verbeteringen voor de verpleeghuiszorg werden gepresenteerd. Langer Thuis is een goede eerste stap waarin uiteen is gezet hoe wonen-zorg en welzijn met elkaar verbonden kunnen worden, zodat langer thuis wonen op een verantwoorde manier mogelijk wordt voor kwetsbare ouderen. Het is nu samen zoeken met het hele veld naar goede en passende oplossingen voor de uitdagingen waar de groeiende groep ouderen én hun mantelzorgers die langer thuis blijven wonen voor staan. Met gemeenten, mantelzorgsteunpunten, vrijwilligersorganisaties, geriaters, verzekeraars, wijkverpleegkundigen, mantelzorgers en huisartsen.

Meer informatie

Bron: Mezzo