Niet lang wachten op casemanager dementie

Mensen die langer dan 6 weken wachten op een casemanager dementie, kunnen zich melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Samen met Alzheimer Nederland wil de NZa een beeld krijgen van de wachttijden voor de casemanager dementie.

Mensen met een vermoeden op de ziekte dementie hebben recht op een casemanager dementie. Deze casemanagers zijn erg belangrijk om de begeleiding van de patiënt met dementie én hun mantelzorgers op zich te nemen en de zorg te coördineren. Het blijkt dat de casemanager dementie niet overal op tijd beschikbaar is. Alzheimer Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit willen daar inzicht in krijgen en beginnen met een meldactie tot 1 december 2017.

Zorg thuis
Casemanagers, ook wel dementieconsulent of trajectbegeleider genoemd, zijn een belangrijke steun voor mensen met dementie en hun naasten. Ze geven emotionele en praktische begeleiding, onderhouden contacten met hulpverleners en schakelen hulp in als dat nodig is. Uit de Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland blijkt casemanagement één van de belangrijkste vormen van ondersteuning te zijn om de zorg voor dementerenden thuis goed vol te houden.

Dementie
Mantelzorgers en cliënten met (beginnende) dementie kunnen een melding doen bij de NZa als ze behoefte hebben aan 1 gespecialiseerde zorgverlener die de begeleiding op zich neemt om met de ziekte dementie te leven en de benodigde zorg te regelen. Ze kunnen een melding doen als er al langer dan 6 weken een verzoek om een casemanager ligt bij de wijkverpleging, de huisarts, de arts in het ziekenhuis of bij de verzekeraar. Ook als de patiënt eerder al langer dan 6 weken heeft moeten wachten op de begeleiding van een casemanager, kunnen mensen een melding doen.

Voor een melding over de wachttijd op een casemanager dementie klik hier om naar de website van de NZa te gaan

Bron: zorgwelzijn.nl