28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Praktische Hulp voor Mantelzorgers Beek

Wellicht heeft u al iets vernomen van het nieuwe project dat Steunpunt Mantelzorg-WM Beek in 2016 gaat starten. Dit project heet: “Praktische Hulp voor Mantelzorgers Beek”

Met dit project willen we mantelzorgers, woonachtig in de Gemeente Beek, ondersteunen. Dit project is opgezet omdat het Steunpunt Mantelzorg-WM in Beek geregeld vragen krijgt om incidenteel  te ondersteunen bij een praktisch probleem. Deze ondersteuning gebeurt door vrijwilligers die zich betrokken voelen bij dit project. Hierdoor kunt u als mantelzorger even een kleine adempauze nemen en weer energie opladen om te zorgen voor uw zorgvrager.

Met de ondersteuning die de vrijwilliger kan bieden wordt onder andere bedoeld: 

-          Incidenteel (enkele uren) de zorgvrager bezoeken waardoor de mantelzorger iets kan 
           doen voor zichzelf.
-          Incidenteel de mantelzorger helpen bij een vervoersprobleem.
-          Incidenteel de mantelzorger ondersteunen als hij/zij niet in staat is om de zorgvrager te
           helpen door bv ziekte.

Onder leiding van onze vrijwilligster Peggy van den Ham wordt dit project gecoördineerd. Zij wordt ondersteund door Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens van Steunpunt Mantelzorg van Partners in Welzijn.

Coördinator Peggy van den Ham stelt zich voor:
Ik ben nu 41 jaar en woon sinds 2,5 jaar met veel plezier in de gemeente Beek. Ik heb altijd in de zorg gewerkt, als verpleegkundige en als vrijwilliger. Nu ben ik als vrijwillig coördinator betrokken bij dit project en komen de vragen van mantelzorgers over een ondersteuningsbehoefte (telefonisch of via de e-mail) bij mij binnen. Vervolgens ga ik kijken of deze vraag past binnen ons project en of er een vrijwilliger beschikbaar is om u als mantelzorger te helpen. Als de vrijwilliger is geweest, vindt er nog een terugkoppeling plaats om te bekijken of alles naar wens is gegaan en of er nog aandachtspunten zijn.

U kunt contact opnemen van maandag t/m vrijdag tussen 12u - 14u met Steunpunt Mantelzorg WM-Beek, Peggy van den Ham, 06 4064 6528  als u een vraag heeft voor Praktische Hulp Mantelzorg Beek. U kunt uw vraag ook stellen via  e-mail phmzbeek@piw.nl

Voor alle overige vragen over mantelzorg kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg-WM.
Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens 046-4575700, mantelzorg@piw.nl.

 

Van links naar rechts:
- Maarten Wehrens Steunpunt Mantelzorg;
-
Peggy van den Ham vrijwillig coördinator PHMZ;
- Astrid Vermeulen Steunpunt Mantelzorg.