28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Prinsjesdag 2017: Miljoenennota kent geen verrassingen

In de begroting 2018 van het ministerie van VWS, waar mantelzorg onder valt, staan geen verrassingen. Dit concludeert Mezzo na doornemen van de begroting en toelichting. Mogelijk voegt de nieuwe regering nog nieuwe onderwerpen toe, maar vooralsnog wordt doorgegaan met activiteiten die al lopen of in 2017 door Staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer zijn toegezegd.

Belang van mantelzorgers
Er is in de begroting geen specifieke aandacht voor mantelzorg. Wel raken verschillende onderwerpen uit de begroting aan het belang van mantelzorgers:

  • Het kabinet maakt werk van het ‘terugdringen van stapelfacturen eigen bijdrage Wmo’. Waar nu cliënten en hun mantelzorgers soms pas na maanden de facturen ontvangen van de eigen bijdrage Wmo, worden vanaf 2019 instanties verplicht de gegevens snel (28 dagen) aan te leveren.
  • Het kabinet wil in 2018 (maatwerk)oplossingen zoeken voor bijzondere zorgsituaties, zoals bij meervoudig gehandicapte of ernstig zieke kinderen en cliënten met een zeer complexe hulpvraag. Dit is ook voor de ouders/mantelzorgers hoopvol nieuws als het leidt tot een maatwerkoplossing die hen helpt te zorgen voor hun (zeer) kwetsbare kind of naaste.
  • Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt vanaf 2018 stapsgewijs ingevoerd. Met dit kwaliteitskader wil het kabinet de cliënt en zijn mantelzorger meer invloed te geven op het (individueel passend) zorgaanbod.

Mezzo gaat zich natuurlijk hard maken om mantelzorg sterk onder de aandacht te brengen bij de nieuwe regering.

Bron: Mezzo