19
feb
Workshop Blijf in Balans; hoe combineer ik werk, privé en (mantel)zorg? (drie bijeenkomsten) WORDT VERSCHOVEN
In verband met onvoldoende aanmeldingen wordt de workshop verschoven. Nieuwe data volgen. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor hun hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Veel mantelzorgers zien deze hulp als vanzelfsprekend. Het zorgen voor een ander wordt vaak met liefde gedaan. Dat neemt niet weg dat de zorg soms zwaar is en dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De zorg voor een naaste wordt vaak gecombineerd met werk of andere bezigheden buitenshuis. In de praktijk zien we vaak dat de zorg, vaak ongemerkt, zwaarder wordt naarmate de tijd verstrijkt. Om de zorg ook op lange termijn goed vol te kunnen houden kan een workshop Blijf in Balans zinvol zijn. Tijdens deze workshop proberen we tips en handvaten te geven om goed in balans te blijven en hiermee te voorkómen dat de mantelzorger overbelast raakt. Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen draagkracht en draaglast. Deze gratis workshop/cursus wordt gegeven op: Maandag 19 en 26 februari en 4 maart 2024. Het is één programma bestaande uit 3 bijeenkomsten en alle 3 de bijeenkomsten zijn van 19.00 - 21.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m 11 februari 2024 vol=vol   Bij voldoende deelnemers gaat de workshop door en ontvangt u uiterlijk in week 7 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn en nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Betsie Horrichs via 06 - 36 56 86 56 of mail betsie.horrichs@knooppuntinformelezorg.nl     of  Marjon Schmeetz, 06 - 57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl.   Tijdstip: 19.00 tot 21:00 uur
aanmelden
05
mrt
Geheugentraining "Houd uw brein fit" Het max aantal deelnemers is bereikt, aanmelden is nog mogelijk maar u komt dan op de reservelijst
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag         5 maart, 12 maart,  19 maart, 26 maart,                                                                                    9 april, 16 april, 23 april,  30 april,                                                                                    en   7 en 21 mei   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten.  De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari 2024, vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83 / Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden

Samen Sterk voor Mantelzorg in BEEK onder de aandacht.

Campagne "Wie helpt mij als ik zorg voor iemand anders"

 

Beste mantelzorger uit Beek,

graag attenderen we u op onderstaand bericht over de Campagne in Beek "Wie helpt mij als ik zorg voor iemand anders".

 C:\Users\mschmeetz\Documents\Slogan_oranje (002).jpg

SAMEN STERK VOOR MANTELZORG! 

 

Met deze campagne vragen de Gemeente Beek en het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek meer aandacht voor de Beekse mantelzorger. De campagne wordt ondersteund door wethouder Thijs van Es van de Gemeente Beek, Astrid Vermeulen en Marjon Schmeetz van het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek.  

 

Bewust maken 

Mantelzorgers hebben vaak niet door dat ze mantelzorger zijn. Zij ervaren de zorg die zij aan een ander geven als normaal. Pas als de zorg (te) zwaar wordt, dringt tot hen door dat langdurige mantelzorg er niet zomaar even wordt bijgedaan. De campagne ‘Wie helpt mij als ik zorg voor iemand anders’ moet daar verandering in brengen. Doel van de campagne is om mantelzorgers en hun omgevinger zo vroeg mogelijk van bewust te maken dat ze mantelzorger zijn. Daarnaast moet de campagne bijdragen aan meer naamsbekendheid voor het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, zodat mantelzorgers ook weten waar ze voor hulp terecht kunnen.   

 

Op de speciaal voor Beek ontworpen posters staan Beekse mantelzorgers van alle leeftijden. Zij zijn gefotografeerd op herkenbare plekken in de gemeente Beek. Iedere poster vertelt een eigen verhaal en wijst de kijker de weg naar ondersteuningsmogelijkheden. De posters worden op diverse openbare locaties in Beek verspreid en opgehangen.  

 

Folder 

Naast de posteractie ontwikkelde het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek ook een folder. In deze folder staat op welke vormen van ondersteuning Beekse mantelzorgers een beroep kunnen doen. De informatiefolder wordt op diverse openbare locaties verspreid en is verkrijgbaar bij zorgaanbieders en professionals die met mantelzorgers in aanraking komen.  

 

Heeft u vragen over mantelzorg, dan kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, bereikbaar via: 

Telefoonnummer 046 - 45 75 700  

Of kijk voor meer informatie op de website www.steunpuntmantelzorg-wm.nl