28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

SCP: bij meer besteding aan thuiszorg stokt hulp van familie

Als een overheid meer geld besteedt aan thuiszorg, krijgen minder ouderen hulp van familie of vrijwilligers. Dit blijkt uit de vandaag verschenen studie Thuiszorguitgaven en informele hulp van het Sociaal en Cultureel Planbureau, gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

In acht Europese landen vergeleken onderzoekers van 2004 tot 2013 de hulp aan zelfstandig wonende 50-plussers; bijvoorbeeld bij het onder de douche gaan, het in en uit bed stappen en het koken van een maaltijd. In dat tijdsvak stegen de uitgaven aan de thuiszorg. Het aantal ouderen dat hulp kreeg van familie, vrienden of vrijwilligers daalde in die periode van 16 procent naar 11 procent.

In de loop van de jaren raken mensen gewend aan een bepaald niveau van zorg en wat gebruikelijk is om te doen voor hulpbehoevende naasten, merken de onderzoekers op. 'Als de zorgkosten stijgen, alsook de mogelijkheid voor hulpbehoevenden om gebruik te maken van de zorg, dan is informele zorg wellicht niet meer nodig.' Deze veranderingen doen zich vooral voor bij ouderen met relatief lichte beperkingen, zoals moeite met lopen. Bij ouderen met vergaande gezondheidsproblemen blijft het zorggebruik stabiel.

De onderzochte landen zijn België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. Daarbij valt op dat 50-plussers met lichte gezondheidsproblemen in Nederland en Scandinavië minder vaak hulp krijgen van mantelzorgers dan in bijvoorbeeld Zuid-Europese landen. In Spanje bijvoorbeeld geven naasten vaker dagelijks intensieve hulp aan familieleden die dat nodig hebben. De mate waarin burgers deze zorg zien als een taak van de overheid en de wil om iets te doen voor een hulpbehoevende naaste verschilt per land, merken de onderzoekers op.

Lees verder....

Bron: volkskrant.nl