15
dec
Mantelzorgers ontmoeten elkaar: Samen het jaar afsluiten
Als mantelzorger sta je het hele jaar klaar voor je zieke naaste. Als blijk van waardering willen samen met jullie het jaar afsluiten, onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers. Nog één keer dit jaar een moment van ontmoeting met andere mantelzorgers. Je bent van harte welkom! Aanmelden is verplicht en kan t/m 11 december a.s Vol = Vol, dus ben er op tijd bij. Zijn er nog vragen neem dan contact op met: Betsie Horrichs, 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Marjon Schmeetz, 06 - 57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl  Ontvangst vanaf 10.15 uur.
aanmelden
17
jan
BordjeVol! Compact. Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf. Born
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail met Betsie Horrichs, telefoon 06 - 36 56 86 56 / betsie.horrichs@piw.nl of Mathilde Reijnders, telefoon 06 - 36 53 47 64/ mathilde.reijnders@piw.nl . Wil je deelnemen? Aanmelden is verplicht en kan t/m 15 januari 2023 a.s.  Vol = Vol. Ontvangst vanaf 9.45 uur.
aanmelden

SCP: bij meer besteding aan thuiszorg stokt hulp van familie

Als een overheid meer geld besteedt aan thuiszorg, krijgen minder ouderen hulp van familie of vrijwilligers. Dit blijkt uit de vandaag verschenen studie Thuiszorguitgaven en informele hulp van het Sociaal en Cultureel Planbureau, gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

In acht Europese landen vergeleken onderzoekers van 2004 tot 2013 de hulp aan zelfstandig wonende 50-plussers; bijvoorbeeld bij het onder de douche gaan, het in en uit bed stappen en het koken van een maaltijd. In dat tijdsvak stegen de uitgaven aan de thuiszorg. Het aantal ouderen dat hulp kreeg van familie, vrienden of vrijwilligers daalde in die periode van 16 procent naar 11 procent.

In de loop van de jaren raken mensen gewend aan een bepaald niveau van zorg en wat gebruikelijk is om te doen voor hulpbehoevende naasten, merken de onderzoekers op. 'Als de zorgkosten stijgen, alsook de mogelijkheid voor hulpbehoevenden om gebruik te maken van de zorg, dan is informele zorg wellicht niet meer nodig.' Deze veranderingen doen zich vooral voor bij ouderen met relatief lichte beperkingen, zoals moeite met lopen. Bij ouderen met vergaande gezondheidsproblemen blijft het zorggebruik stabiel.

De onderzochte landen zijn België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. Daarbij valt op dat 50-plussers met lichte gezondheidsproblemen in Nederland en Scandinavië minder vaak hulp krijgen van mantelzorgers dan in bijvoorbeeld Zuid-Europese landen. In Spanje bijvoorbeeld geven naasten vaker dagelijks intensieve hulp aan familieleden die dat nodig hebben. De mate waarin burgers deze zorg zien als een taak van de overheid en de wil om iets te doen voor een hulpbehoevende naaste verschilt per land, merken de onderzoekers op.

Lees verder....

Bron: volkskrant.nl