28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Sociale gevolgen van ziekte en handicap onderbelicht

De zorg en ondersteuning richt zich te weinig op sociale gevolgen van ziekte en/of zorg voor een ander. Vooral mantelzorgers jonger dan 65 jaar ervaren veel negatieve gevolgen van het zorgen voor hun naaste. Ongeveer een derde van hen geeft aan dat daardoor de laatste 6 maanden hun eigen gezondheid achteruit is gegaan. Dit blijkt uit onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl.

Vicieuze cirkel
Als mantelzorgers vastlopen, komen zij vaak terecht in een vicieuze cirkel. Ze raken ernstig vermoeid en worden afhankelijk van anderen om de zorgtaak te delen, waardoor mogelijkheden voor ontspanning en een sociaal leven onder druk komen te staan. 

'Mijn sociale wereld is klein. Er is veel onbegrip. Soms wil ik ertegen vechten, maar ik kan mijn energie wel anders gebruiken.' Aldus een deelnemer die zorgt voor haar partner met vergevorderde Alzheimer.

Resultaten
Van de 27.000 deelnemers zorgen er 7000 voor een ander. Uit het onderzoek blijkt:

  • Een meerderheid van de mensen die zorgen voor iemand uit eigen omgeving kan de mantelzorgtaak goed inpassen in het dagelijks leven en geeft het dagelijks leven een 7 of hoger.
  • 1 op de 3 mensen met een mantelzorgtaak geven het dagelijks leven een 6 of lager.
  • Een klein deel (4%) van de mensen met een mantelzorgtaak ervaren een zeer grote belasting op de eigen gezondheid.
  • 1 op de 3 mantelzorgers jonger dan 65 jaar geeft aan dat de eigen gezondheid achteruit is gegaan in de laatste 6 maanden. Dit geldt voor 1 op de 5 mantelzorgers ouder dan 65 jaar
  • 2 op de 3 (66%) deelnemers die zorgen voor iemand uit eigen omgeving als mantelzorger, hebben naast de zorg voor iemand uit eigen omgeving ook te maken met zelfzorg in verband met de aanwezigheid van een chronische aandoening of beperking.

In vergelijking met niet-mantelzorgers
Mensen die zorgen voor iemand uit eigen omgeving geven vaker aan

  • dat de balans tussen inspanning en ontspanning in het dagelijks leven ver te zoeken is. Dit geldt voor 30% van de mensen die zorgen voor iemand uit eigen omgeving en voor 16% van de mensen zonder deze mantelzorgtaak.
  • dat zij hun leven uit balans vinden als het gaat om alleen zijn en mensen om zich heen hebben. Dit geldt voor 20% van de mensen die zorgen voor iemand uit eigen omgeving en voor 11% van de mensen zonder deze mantelzorgtaak.
  • dat zij weinig eigen keuzes (kunnen) maken Dit geldt voor 11% van de mensen die zorgen voor iemand uit eigen omgeving en voor 3% van de mensen zonder mantelzorgtaak.

Aanbevelingen
Nadenken over een gezonde leefstijl door het in beeld brengen van de eigen situatie, maakt het makkelijker om passende oplossingen te vinden. Oplossingen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van dagelijks leven en de kwaliteit van gezondheid zo goed mogelijk zijn en blijven.

Mezzo is partner
Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien hoe het gaat met mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers. Mezzo is partner in het programma. Het programma kent een looptijd van 2014 tot 2019. Twee keer per jaar komt een rapportage uit met de uitkomsten.

Doet u ook mee?
Door mee te doen aan dit onderzoek helpt u niet alleen mee om de zorg in Nederland in kaart te brengen, maar krijgt u ook een beeld van uw eigen situatie. U kunt zich hier aanmelden.

Meer informatie