Start Battle Arbeid en zorg

Vanaf vandaag worden studenten en Young Professionals uitgedaagd om nieuwe producten en diensten te bedenken waardoor zij de zorg voor anderen kunnen combineren met hun werk. Onder de winnaars van de battle wordt een geldbedrag van € 4.000,- verdeeld. Daarnaast krijgt de top 5 de gelegenheid om hun concept verder aan te scherpen met het bedrijfsleven. Ze presenteren hun plan op 31 oktober aan de ministeries SZW, VWS en OCW op het Zorg & Arbeid congres.

Combineren van werk en mantelzorg
De overheid stimuleert de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van zowel mannen als vrouwen. Ook sociaal gezien wordt er verwacht dat mensen een baan hebben. Daarnaast is de trend dat er meer zorgtaken bij mensen zelf wordt neergelegd, bijvoorbeeld de zorg voor zieke ouders. Dat roept een spanning op, omdat een baan niet altijd goed te combineren is met zorgtaken voor anderen.

De battle
Om tot vernieuwende oplossingen te komen waardoor mensen werk en zorg beter kunnen combineren, hebben Mezzo en Stichting Werk&Mantelzorg het initiatief genomen voor de Battle. De opdracht luidt: 'Bedenk een product of dienst waardoor mensen werk en zorg voor anderen beter kunnen combineren.' We doen dit in samenwerking met de ministeries van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW). 

Meer informatie 
Meer info en de battle zelf is te vinden op: www.battleofconcepts.nl

Bron: Mezzo.nl