28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Steunpunt Mantelzorg WM biedt mantelzorgers een luisterend oor, in samenwerking met studenten van Zuyd Hogeschool

Tijdens de tweede golf willen we weer een luisterend oor bieden aan onze mantelzorgers en daarbij hebben we praktische hulp gekregen!

 

Het coronavirus heeft een grote impact op mantelzorgers. Op hen komt in deze tijd veel druk te staan. De dagbestedingen zijn bijvoorbeeld gesloten, de thuiszorg komt niet of minder, de individuele ondersteuning en begeleiding thuis is vaak gestopt en de inzet van vrijwilligers is verminderd. Sociale contacten worden beperkter of zijn er helemaal niet meer, er is minder structuur en dagritme, minder toezicht, meer isolement en eenzaamheid. Mantelzorgers kunnen daardoor  meer druk voelen om er te zijn voor hun naaste die hulp nodig heeft. Zij maken zich zorgen dat hun zieke naaste nog zieker wordt en/of dat ze zelf ziek worden. Daar staat tegenover dat mantelzorgers niet snel hulp voor zichzelf vragen.

Tijdens de eerste coronagolf hebben we vanuit het Steunpunt Mantelzorg-wm alle geregistreerde mantelzorgers (ongeveer 3000) in Sittard-Geleen en Beek telefonisch benaderd met de vraag hoe het met de mantelzorger zelf ging en wat de impact van corona en de maatregelen voor hen als mantelzorger was. Het bieden van een luisterend oor stond hierbij voorop met daarnaast de ruimte voor het oppakken van eventuele vragen. Mantelzorgers hebben dit enorm gewaardeerd en reageerden zelfs ontroerd door het feit dat er specifiek naar hen zelf gevraagd werd. Mantelzorgers voelden zich gesteund en gehoord.

Tijdens de tweede golf willen we weer een luisterend oor bieden aan onze mantelzorgers en daarbij hebben we praktische hulp gekregen! Door een samenwerking met het Knooppunt Informele Zorg en Zuyd Hogeschool worden ingeschreven mantelzorgers al vanaf december gebeld. Gezamenlijk met studenten Ergotherapie benaderen we onze mantelzorgers om te vragen hoe het met hen gaat.

 

U kunt ook zelf contact met ons opnemen via telefoonnummer 046 – 457 57 00 of mailen naar mantelzorg@piw.nl. We staan graag voor u klaar, juist nu!