01
sep
Diverse keren dit jaar: Steunpunt Mantelzorg presenteert de documentaire WEI, omgaan met dementie
Het Steunpunt Mantelzorg gaat diverse keren dit jaar in het kader van het thema "Omgaan met dementie" de documentaire WEI vertonen, waarin naast het draaien van de film ook gelegenheid is om in gesprek te gaan met deskundigen op het gebied van dementie.  We zijn voornemens dit ongeveer elke 2 maanden te doen in de periode februari t/m november.  Dus houd uw mailbox in de gaten, wij versturen tijdig een uitnodiging! Heeft u tussentijds al vragen? Neem dan contact op met Betsie Horrichs via 06 - 36 56 86 56/ betsie.horrichs@piw.nl .  
aanmelden
26
sep
Workshop Blijf in Balans; hoe combineer ik werk, privé en (mantel)zorg? (drie bijeenkomsten)
Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor hun hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Veel mantelzorgers zien deze hulp als vanzelfsprekend. Het zorgen voor een ander wordt vaak met liefde gedaan. Dat neemt niet weg dat de zorg soms zwaar is en dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De zorg voor een naaste wordt vaak gecombineerd met werk of andere bezigheden buitenshuis. In de praktijk zien we vaak dat de zorg, vaak ongemerkt, zwaarder wordt naarmate de tijd verstrijkt. Om de zorg ook op lange termijn goed vol te kunnen houden kan een workshop Blijf in Balans zinvol zijn. Tijdens deze workshop proberen we tips en handvaten te geven om goed in balans te blijven en hiermee te voorkómen dat de mantelzorger overbelast raakt. Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen draagkracht en draaglast. Deze gratis workshop/cursus wordt gegeven op: Maandag  26 september en 10 en 17 oktober, het is één programma bestaande uit 3 bijeenkomsten en alle 3 de bijeenkomsten zijn van 19.00 - 21.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m 18 september a.s. vol=vol   Bij voldoende deelnemers gaat de workshop door en ontvangt u uiterlijk in week 38 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn en nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Betsie Horrichs 06 - 36 56 86 56/ betsie.horrichs@piw.nl .  
aanmelden

Steunpunt Mantelzorg WM biedt mantelzorgers een luisterend oor, in samenwerking met studenten van Zuyd Hogeschool

Tijdens de tweede golf willen we weer een luisterend oor bieden aan onze mantelzorgers en daarbij hebben we praktische hulp gekregen!

 

Het coronavirus heeft een grote impact op mantelzorgers. Op hen komt in deze tijd veel druk te staan. De dagbestedingen zijn bijvoorbeeld gesloten, de thuiszorg komt niet of minder, de individuele ondersteuning en begeleiding thuis is vaak gestopt en de inzet van vrijwilligers is verminderd. Sociale contacten worden beperkter of zijn er helemaal niet meer, er is minder structuur en dagritme, minder toezicht, meer isolement en eenzaamheid. Mantelzorgers kunnen daardoor  meer druk voelen om er te zijn voor hun naaste die hulp nodig heeft. Zij maken zich zorgen dat hun zieke naaste nog zieker wordt en/of dat ze zelf ziek worden. Daar staat tegenover dat mantelzorgers niet snel hulp voor zichzelf vragen.

Tijdens de eerste coronagolf hebben we vanuit het Steunpunt Mantelzorg-wm alle geregistreerde mantelzorgers (ongeveer 3000) in Sittard-Geleen en Beek telefonisch benaderd met de vraag hoe het met de mantelzorger zelf ging en wat de impact van corona en de maatregelen voor hen als mantelzorger was. Het bieden van een luisterend oor stond hierbij voorop met daarnaast de ruimte voor het oppakken van eventuele vragen. Mantelzorgers hebben dit enorm gewaardeerd en reageerden zelfs ontroerd door het feit dat er specifiek naar hen zelf gevraagd werd. Mantelzorgers voelden zich gesteund en gehoord.

Tijdens de tweede golf willen we weer een luisterend oor bieden aan onze mantelzorgers en daarbij hebben we praktische hulp gekregen! Door een samenwerking met het Knooppunt Informele Zorg en Zuyd Hogeschool worden ingeschreven mantelzorgers al vanaf december gebeld. Gezamenlijk met studenten Ergotherapie benaderen we onze mantelzorgers om te vragen hoe het met hen gaat.

 

U kunt ook zelf contact met ons opnemen via telefoonnummer 046 – 457 57 00 of mailen naar mantelzorg@piw.nl. We staan graag voor u klaar, juist nu!