20
sep
Omgaan met dementie. Steunpunt Mantelzorg presenteert de documentaire WEI
WEI is een documentaire van Ruud Lenssen waarin hij het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. Vader Jac heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd: een hectare natuurgrond met paarden, kippen en moestuin. De wei is zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor te blijven zorgen. Juist nu bij hem dementie is geconstateerd. De natuur en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een steeds verwarrender bestaan. Moeder Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor haar man worden groter en ze moet steeds meer van haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast te houden aan zijn paradijs komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij. Wei is niet alleen een film over dementie en mantelzorg, maar tevens een liefdevol verhaal over de vergankelijkheid van het leven. De ervaring leert dat het zien van deze documentaire reacties oproept en er behoefte is aan een gesprek dan wel de mogelijkheid tot het kunnen stellen van vragen. Graag willen wij hierop inspelen door aansluitend aan de vertoning van WEI, de gelegenheid te geven in gesprek te gaan met deskundigen op het gebied van dementie en levensvragen. Wens je meer informatie over deze bijeenkomst of heb je andere vragen dan neem gerust contact op met  Renata Jednoróg 06-40 91 92 55, renata.jednorog@piw.nl of Betsie Horrichs, 06 – 36 56 86 56/ betsie.horrichs@piw.nl  . Wil je deelnemen? In verband met de RIVM richtlijnen is aanmelden verplicht. Vol = Vol.  Deze bijeenkomst is onder voorbehoud van de actuele situatie omtrent Corona. Aanmelden kan t/m 12 september a.s.     Ben je nu niet in de gelegenheid deel te nemen? Deze themabijeenkomst zal ook nog plaatsvinden in Beek, in november 2021. Zodra datum, tijdstip en locatie bekend zijn, staan deze op onze site.    
aanmelden
12
okt
Mantelzorgers ontmoeten elkaar in Beek
Als mantelzorger sta je klaar voor een naaste, je doet allerlei zorg- en regeltaken en hebt een luisterend oor. Wil je dit graag  blijven doen, dan is het nodig ook af en toe tijd voor jezelf te nemen en stil te staan bij wat jou bezighoudt. Het ventileren van gevoelens, angsten en  zorgen, maar ook het delen van lichtpuntjes en mooie ervaringen, kan waardevol zijn.  Daarom organiseert Steunpunt Mantelzorg  bijeenkomsten voor mantelzorgers, om een goed gesprek te hebben of gewoon even op andere gedachten te komen.  Heb jij behoefte om met andere mantelzorgers te praten over je ervaringen, zorgen en gevoelens of heb je gewoon een luisterend oor nodig of heb je vragen? Dan ben je van harte welkom.   Wens je meer informatie over deze bijeenkomst of heb je andere vragen neem dan contact op met Astrid Vermeulen, 06 - 40 07 90 96 /astrid.vermeulen@piw.nl, of Betsie Horrichs, 06 – 36 56 86 56/ betsie.horrichs@piw.nl . Wil je deelnemen? In verband met de RIVM richtlijnen is de groep klein en is aanmelden verplicht. Vol = Vol . Deze bijeenkomst is onder voorbehoud van de actuele situatie omtrent Corona. Aanmelden kan t/m 03 oktober a.s. Mocht de bijeenkomst in verband met RIVM richtlijnen niet kunnen doorgaan, dan worden degenen zich voor deze bijeenkomst hebben aangemeld geïnformeerd en tevens wordt aangegeven of we een alternatief kunnen aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van een digitale bijeenkomst of een persoonlijk gesprek.
aanmelden

Steunpunt Mantelzorg WM biedt mantelzorgers een luisterend oor, in samenwerking met studenten van Zuyd Hogeschool

Tijdens de tweede golf willen we weer een luisterend oor bieden aan onze mantelzorgers en daarbij hebben we praktische hulp gekregen!

 

Het coronavirus heeft een grote impact op mantelzorgers. Op hen komt in deze tijd veel druk te staan. De dagbestedingen zijn bijvoorbeeld gesloten, de thuiszorg komt niet of minder, de individuele ondersteuning en begeleiding thuis is vaak gestopt en de inzet van vrijwilligers is verminderd. Sociale contacten worden beperkter of zijn er helemaal niet meer, er is minder structuur en dagritme, minder toezicht, meer isolement en eenzaamheid. Mantelzorgers kunnen daardoor  meer druk voelen om er te zijn voor hun naaste die hulp nodig heeft. Zij maken zich zorgen dat hun zieke naaste nog zieker wordt en/of dat ze zelf ziek worden. Daar staat tegenover dat mantelzorgers niet snel hulp voor zichzelf vragen.

Tijdens de eerste coronagolf hebben we vanuit het Steunpunt Mantelzorg-wm alle geregistreerde mantelzorgers (ongeveer 3000) in Sittard-Geleen en Beek telefonisch benaderd met de vraag hoe het met de mantelzorger zelf ging en wat de impact van corona en de maatregelen voor hen als mantelzorger was. Het bieden van een luisterend oor stond hierbij voorop met daarnaast de ruimte voor het oppakken van eventuele vragen. Mantelzorgers hebben dit enorm gewaardeerd en reageerden zelfs ontroerd door het feit dat er specifiek naar hen zelf gevraagd werd. Mantelzorgers voelden zich gesteund en gehoord.

Tijdens de tweede golf willen we weer een luisterend oor bieden aan onze mantelzorgers en daarbij hebben we praktische hulp gekregen! Door een samenwerking met het Knooppunt Informele Zorg en Zuyd Hogeschool worden ingeschreven mantelzorgers al vanaf december gebeld. Gezamenlijk met studenten Ergotherapie benaderen we onze mantelzorgers om te vragen hoe het met hen gaat.

 

U kunt ook zelf contact met ons opnemen via telefoonnummer 046 – 457 57 00 of mailen naar mantelzorg@piw.nl. We staan graag voor u klaar, juist nu!