28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Studenten in de knel door mantelzorg: studie-uitval en psychische klachten

De zorg voor familieleden valt studerende mantelzorgers zó zwaar dat veel van hen kampen met studievertraging of zelfs uitval en angst- en depressieklachten, blijkt uit cijfers in handen van RTL Nieuws.

 

Uit onderzoek van zowel de Universiteit van Amsterdam als hogeschool Windesheim blijkt dat één op de zes studenten mantelzorger is en daardoor in de problemen komt. Bijna de helft van de mantelzorgende studenten heeft psychische klachten zoals angst, somberheid en depressie.

Een op de vijf studenten die voor een familielid zorgt heeft een half jaar of meer studievertraging en ruim 20 procent van de mantelzorgende studenten overweegt te stoppen met studeren. Studenten die niet aan mantelzorg doen, hebben duidelijk minder klachten, minder studievertraging en zijn ook minder snel geneigd te stoppen met de opleiding blijkt uit het onderzoek.

'Aantal zal alleen maar stijgen'
Hoewel het onderzoek gedaan is op twee instellingen, zegt onderzoeker Jolien Dopmeijer dat het aantal studenten dat in de problemen komt door de combinatie van studie en mantelzorg landelijk niet veel zal afwijken. Het aantal studenten met klachten zal volgens haar alleen nog maar verder stijgen omdat er steeds meer mantelzorgers zijn.

Dat komt door het kabinetsbeleid waarin steeds zorgtaken zijn overgeheveld van zorgverleners naar de familie. Door 'de transitie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij' liggen steeds meer zorgtaken bij de familie, voordat professionals worden ingeschakeld. In 2013 was 12 procent van alle volwassenen mantelzorger, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau, ruim 4 procent daarvan was tussen de 19 en 30 jaar oud.

'Bal ligt bij studenten'
Koepelorganisaties Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) vinden dat er genoeg regelingen zijn waar studenten gebruik van kunnen maken, alleen moeten ze het dan wel bespreekbaar maken: "Zij alleen kunnen vroegtijdig problemen signaleren. Zonder informatie van een mogelijke problematische thuissituatie kan geen actie worden ondernomen", laat een woordvoerster weten. 

Dopmeijer vraagt zich af of dat genoeg is, omdat veel studenten zich te veel schamen om hulp te zoeken. "Het huidige studieklimaat is vooral gericht op ambitie en tijdig afstuderen", zegt ze en dat zet een rem op het zoeken van hulp, wat weer studievertraging tot gevolg kan hebben. 

'Behandel mantelzorgende studenten als topsporters'
De onderzoekster pleit voor eenzelfde zorg regeling als voor studerende topsporters: "Die kunnen hun onder onderwijsprogramma aanpassen, tentamens op een ander moment doen en langer over hun studie doen. Het zou heel mooi zijn als dat voor mantelzorgers ook zou gelden."

Minister Bussemaker presenteerde gisteren een plan om studenten te laten betalen per behaald studiepunt. Op die manier wil ze studenten in staat stellen hun studie te onderbreken of op een laag pitje te zetten, bijvoorbeeld voor een medezeggenschapsfunctie of het zorgen voor een ziek familielid. Nu betalen studenten nog per jaar collegegeld, ongeacht het aantal vakken dat ze volgen.

Bron: RTLnieuws.nl