19
feb
Workshop Blijf in Balans; hoe combineer ik werk, privé en (mantel)zorg? (drie bijeenkomsten) WORDT VERSCHOVEN
In verband met onvoldoende aanmeldingen wordt de workshop verschoven. Nieuwe data volgen. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor hun hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Veel mantelzorgers zien deze hulp als vanzelfsprekend. Het zorgen voor een ander wordt vaak met liefde gedaan. Dat neemt niet weg dat de zorg soms zwaar is en dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De zorg voor een naaste wordt vaak gecombineerd met werk of andere bezigheden buitenshuis. In de praktijk zien we vaak dat de zorg, vaak ongemerkt, zwaarder wordt naarmate de tijd verstrijkt. Om de zorg ook op lange termijn goed vol te kunnen houden kan een workshop Blijf in Balans zinvol zijn. Tijdens deze workshop proberen we tips en handvaten te geven om goed in balans te blijven en hiermee te voorkómen dat de mantelzorger overbelast raakt. Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen draagkracht en draaglast. Deze gratis workshop/cursus wordt gegeven op: Maandag 19 en 26 februari en 4 maart 2024. Het is één programma bestaande uit 3 bijeenkomsten en alle 3 de bijeenkomsten zijn van 19.00 - 21.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m 11 februari 2024 vol=vol   Bij voldoende deelnemers gaat de workshop door en ontvangt u uiterlijk in week 7 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn en nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Betsie Horrichs via 06 - 36 56 86 56 of mail betsie.horrichs@knooppuntinformelezorg.nl     of  Marjon Schmeetz, 06 - 57 55 63 83 / marjon.schmeetz@knooppuntinformelezorg.nl.   Tijdstip: 19.00 tot 21:00 uur
aanmelden
05
mrt
Geheugentraining "Houd uw brein fit" Het max aantal deelnemers is bereikt, aanmelden is nog mogelijk maar u komt dan op de reservelijst
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag         5 maart, 12 maart,  19 maart, 26 maart,                                                                                    9 april, 16 april, 23 april,  30 april,                                                                                    en   7 en 21 mei   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten.  De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari 2024, vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83 / Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden

Tips voor Mantelzorgers

15 tips en adviezen voor mantelzorgers

 1. Zorg dat je zoveel mogelijk van de ziekte van je naaste aan de weet komt. Kennis van ziekte en haar gevolgen kan de draagkracht vergroten. Het maakt het je doorgaans gemakkelijker om bepaalde vreemde gedragingen beter te begrijpen en te accepteren. 
 2. Geef jezelf regelmatig een schouderklopje Mantelzorgers krijgen (helaas!) vaak weinig schouderklopjes of complimenten van anderen. Men vindt het vanzelfsprekend dat je altijd zorgt. Het is daarom belangrijk dat je jezelf er regelmatig een geeft. Een schouderklopje werkt verkwikkend en geeft je energie. Ook als je het jezelf geeft. 
 3. Probeer de ander te accepteren zoals hij/zij is Ziekte van partner of naaste brengt vaak veranderingen met zich mee. Als je de naaste accepteert zoals hij is en niet probeert hem te boetseren naar het eigen ideaal, dan krijg je lucht. 
 4. Vergeef jezelf voor je fouten Iedereen die zijn naaste verzorgt, schiet af en toe eens uit zijn slof, is wel eens harteloos, humeurig, verliest zijn geduld of is jaloers op anderen die niet zoveel hoeven te zorgen.Voel je daar niet schuldig over.
 5. Maak jezelf niet onmisbaar Sommige mantelzorgers hebben het gevoel 24 uur per dag onmisbaar te zijn. Deze bezorgdheid en dit verantwoordelijkheidsgevoel kunnen op den duur tot overbescherming leiden en juist knellend gaan werken (voor beide partijen). Om te voorkomen dat men elkaars gevangene wordt, is het voor beide partijen beter dat de zorg zo af en toe door iemand anders wordt overgenomen.
 6. Let op signalen van spanning en neem deze serieus Zorgen voor een naaste kan zowel geestelijk als lichamelijk erg belastend zijn. Neem signalen serieus, want gespannenheid wordt op den duur overspannenheid en vermoeidheid wordt oververmoeidheid.  
 7. Leef zoveel mogelijk bij de dag Blijf niet hangen in het verleden en verspil geen energie aan datgene wat er in de toekomstkan gebeuren. Leef bij de dag en probeer zo weinig mogelijk zorgen te maken over de dag van morgen.
 8. Beloof nooit dat je tot de dood voor je naaste zult zorgen Het enige dat je je naaste menselijkerwijs kunt beloven, is dat je je best zult doen. Je kunt immers niet in de toekomst kijken.
 9. Geef niet toe aan piekeren Piekeren is de grootste energievreter die er is. Het lost niets op.
 10. Maak elke dag even tijd vrij voor jezelf om iets leuks te doen De boog kan niet altijd gespannen zijn. Daarom is het belangrijk elke dag enige tijd voor jezelf te reserveren.
 11. Concentreer je op problemen waar iets aan te doen is Het leven is nu eenmaal niet eerlijk.Verdriet hebben mag, zelfmedelijden ook, maar het helpt niet als je almaar blijft klagen over je lot.
 12. Streef niet naar perfectie Niemand is perfect, ook jij niet. Probeer daarom soms wat "gemakkelijker" te leven, bijvoorbeeld door het stofzuigen eens een dag over te slaan.
 13. Voorkom dat je in een isolement raakt Het is daarom zowel in je eigen belang, als in dat van je naaste, om mensen te blijven zien en je contacten te onderhouden.
 14. Probeer ook aandacht te hebben voor de plezierige kanten van het zorgen Het kan zijn dat de ziekte de relatie met de naaste heeft verdiept. Of dat men door de ziekte of handicap zich bewust is geworden van de essentie van het leven. Het leven is niet alleen groei, geluk en voorspoed. Je hebt pas echt geleefd als je ook weet wat neergang en lijden is.
 15. Respecteer elkaars verwerkingsstijl Het verlies van de gezondheid en de daaruit voortvloeiende afhankelijkheid moet verwerkt worden. Niet alleen door de zieke zelf, maar ook door de mantelzorger (en andere naasten). Een ieder doet dat op eigen wijze en de ene manier van verwerken is daarbij niet beter dan de andere. Belangrijker is dat men elkaars verwerkingsstijl respecteert. Dit kan helpen te voorkomen dat men, juist in een fase dat men elkaar zo hard nodig heeft, (verder) uit elkaar groeit.

Bron: platformmantelorglimburg