18
sep
Training "Omgaan met dementie voor mantelzorgers" AANMELDINGEN NA 31 juli KOMEN OP DE RESERVELIJST
Deze training start in het najaar en is ontwikkeld in samenwerking met de casemanagers van Hulp bij Dementie en de mantelzorgconsulenten van het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek.  De training  "Omgaan met Dementie voor Mantelzorgers",  bestaat uit 3 dagdelen.  Wanneer: Telkens op Maandag 18 september,  02 oktober en 16 oktober       Tijd:          13.00-15.00 uur  Locatie:     Wijksteunpunt De Linde, Hyacintenlaan 33 te Geleen  Inhoud training:  De eerste bijeenkomst is gericht op kennismaking en wat is dementie?  De tweede bijeenkomst zal vooral de gevolgen in het gedrag bespreken en handvatten aanreiken hoe hiermee om te gaan.  De derde bijeenkomst zal inzoomen op de ondersteuningsmogelijkheden om zo lang mogelijk als mantelzorger in balans te blijven.  De training wordt gratis aangeboden. Aanmeldingen na 1 aug 2023 15.15 uur worden op de reservelijst geplaatst daar de training reeds het maximum aantal deelnemers heeft bereikt.  We zullen proberen de middagtraining nogmaals aan te bieden op termijn, maar kunnen niet garanderen of dit lukt.    
aanmelden
19
sep
Geheugentraining "Houd uw brein fit" AANMELDINGEN NA 11 augustus KOMEN OP DE RESERVELIJST
  Beste mantelzorger,   Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat.   Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren.  In deze training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen u wilt onthouden.  Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van je gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar uw omgeving te kijken.  Bijvoorbeeld:     Welke 2 figuren zie je in deze tekening?    De cursus vindt plaats in Limbricht bij het Wijksteunpunt Hof van Eijnatten.  Het zijn 10 wekelijkse bijeenkomsten van 10.00-12.00 uur.  Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.   Data:   19 sept    26 sept   3 okt   10 okt    17 okt    24 okt              7 nov     14 nov    21 nov      5 dec Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  Dit alles onder professionele begeleiding van  Marla Geurts en Marjon Hermans.  De cursusgroep bestaat uit maximaal 12 personen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.   (Hij is niet geschikt voor mensen met beginnende dementie.)    Graag zien wij jouw aanmelding tegemoet.  Voor meer informatie kun je bellen met het algemene nummer  046-4575700 of Marjon Hermans via 06-57 55 63 83 of mail mantelzorg@piw.nl  
aanmelden

Van Rijn pakt wachttijden voor verpleeg- en verzorgingshuizen aan

Op dit moment zijn er wachtlijsten voor langdurige zorg. Dit blijkt uit onderzoek naar wachttijden in de langdurige zorg. De staatssecretaris treft concrete maatregelen om wachtlijsten te verkorten en mensen beter te informeren. Mezzo was adviseur bij dit onderzoek en heeft vooral gekeken naar ervaringen van mantelzorgers met de wachtlijsten.

Onderzoek naar wachtlijsten langdurige zorg
Onderzocht is de redenen waarom cliënten en mantelzorgers geen gebruik maken van het beschikbare aanbod en wat cliënten dan wel willen. 

In de praktijk blijkt dat cliënten vaak afzien van het aanbod als de instelling niet de voorkeur heeft. Ook wanneer de mantelzorger aangeeft het verlenen van de zorg zwaar te vinden. Het aanbod wijkt dan teveel af van hun behoefte, omdat familie niet dichtbij woont of omdat de plek onbekend is bij de cliënt.

Concrete maatregelen
Staatssecretaris van Rijn wil dat de zorgbemiddeling beter aansluit bij de wensen van de mantelzorger en de cliënt. Hiervoor neemt hij de volgende maatregelen:

  • Zorgkantoren moeten cliënten actiever gaan bemiddelen en alle financiële middelen inzetten om wachtlijsten tegen te gaan. 
  • Cliënten moeten 'slimmer' worden geïnformeerd, voorwaarde hiervoor is meer interactie met de cliënt. 

Het onderzoek is gebaseerd op interviews met 39 cliënten en mantelzorgers, 36 zorgaanbieders en alle concessiehouders van zorgkantoren. Daarnaast is een grootschalige schriftelijke enquête gehouden bij 13.600 cliënten die niet-actief wachtend zijn. Zo'n 2.400 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld.

Bron: Mezzo