28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Veiligheid in Sittard-Geleen

Sittard-Geleen besteedt deze weken extra aandacht aan veiligheid. Politie, overheid en bedrijven willen iedereen bewust maken van zijn eigen rol en verantwoordelijkheden als het gaat om veiligheid.

Veel schade door criminaliteit kan worden voorkomen door kosteloze (maar waardevolle) maatregelen. Politie, gemeente en bedrijven willen de week uit laten groeien tot een bekende en vast terugkerende week waardoor preventie bij ondernemers en burgers een vanzelfsprekendheid wordt.

Veiligheidsplein
In Sittard en Geleen organiseren de gemeente en de politie deze week twee veiligheidspleinen. Op 14 oktober 2015 op de Nieuwe Markt in Geleen van 09:00 tot 16:00 uur en op 15 oktober op de Paardestraat in Sittard, eveneens van 09:00 tot 16:00 uur. Op deze pleinen staan behalve politie ook een aantal partners van de politie op het gebied van veiligheid, zoals de brandweer, Burgernet, buurtpreventieteams, Meld Misdaad Anoniem, CCV/keurmerk Veilig Wonen, Autotaalglas, Rijwielzaak Giant Store Sittard, Martens Gereedschappen Geleen (hang- en sluitwerk), woningcorporaties en de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

Mobiel Media Lab
De politie Limburg is aanwezig met het Mobile Media Lab, een grote vrachtwagen die de politie gebruikt om in gesprek te komen met inwoners en onderzoeken onder inwoners te houden. In en rond de truck is er die middag heel wat te beleven. Op de veiligheidspleinen krijgen inwoners onder andere advies over inbraakpreventie, het tegengaan van voertuigcriminaliteit en brandveiligheid. Op beide veiligheidspleinen worden enquêtes afgenomen ter verbetering van de communicatie tussen politie en burgers en kunt u persoonlijk met uw wijkagent praten. Iedereen is van harte welkom!

Inwoners kunnen er zelf aan bijdragen dat ze geen slachtoffer worden van criminele activiteiten. Daarom informeren de verschillende veiligheidspartners tijdens de veiligheidspleinen inwoners over hoe ze zelf zo goed mogelijk inbraken of diefstal en andere onveiligheid kunnen voorkomen. En hoe ze kunnen meewerken aan een veilige buurt.

Veiligheidsdebatten
Afgelopen week werden er al twee georganiseerd, maar komende dagen staan er nog een aantal op het programma: Veiligheidsdebatten.

Met deze debatten geeft het College van B&W gehoor aan een oproep van het GOB om een breed veiligheidsdebat in de gemeente te organiseren. Inwoners kunnen dan in debat gaan met vertegenwoordigers van de gemeente en politie over de veiligheid(sthema’s) in hun wijk.

De bijeenkomsten starten steeds om 19:30 uur en beginnen met een inleiding door burgemeester Sjraar Cox en de wijkagent. Inwoners krijgen een toelichting over de algemene veiligheidssituatie in hun buurt en gaan met politie en gemeente in gesprek. De onderwerpen kunnen daarnaast per buurt variëren. De politie inventariseert momenteel per buurt welke problemen rond veiligheid er het meest spelen.

Daarnaast kunnen buurtbewoners vooraf aangeven over welke onderwerpen ze willen spreken. Het verschil tussen de cijfers (de objectieve veiligheid) en het veiligheidsgevoel (de subjectieve veiligheid) dat mensen in hun buurt en in hun stad ervaren zullen tijdens die gesprekken ongetwijfeld aan de orde komen. Vergeleken met andere gemeenten ligt de subjectieve veiligheid in Sittard-Geleen scheef wanneer je kijkt naar de veiligheidsbeleving in de eigen buurt – die scoort gemiddeld beter dan in andere gemeenten – en naar de veiligheidsbeleving in de hele gemeente – die scoort juist slechter dan in andere gemeenten.

Daarnaast kunnen buurtbewoners vooraf aangeven over welke onderwerpen ze willen spreken. Het verschil tussen de cijfers (de objectieve veiligheid) en het veiligheidsgevoel (de subjectieve veiligheid) dat mensen in hun buurt en in hun stad ervaren zullen tijdens die gesprekken ongetwijfeld aan de orde komen. Vergeleken met andere gemeenten ligt de subjectieve veiligheid in Sittard-Geleen scheef wanneer je kijkt naar de veiligheidsbeleving in de eigen buurt – die scoort gemiddeld beter dan in andere gemeenten – en naar de veiligheidsbeleving in de hele gemeente – die scoort juist slechter dan in andere gemeenten.

De data en plaatsen waar de volgende bijeenkomsten worden gehouden zijn:

  • 12 oktober 2015: Lindenheuvel en Krawinkel in Volkshoes Lindenheuvel, Pastoor Schoenmaeckersstraat 8, 6163 BW Geleen.
  • 13 oktober 2015: Geleen Centrum, Krawinkel, Geleen Noord, Dassenkuil en De Haese in De Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen.
  • 15 oktober 2015: Limbrichterveld, Hoogveld, Ophoven, Sanderbout, Kollenberg, Leijenbroeklpark, Sittard centrum en Watersley in Forum Sittard, Engelenkampstraat 68, 6131 JJ Sittard.
  • 19 oktober 2015: Bom, Buchten, Holtum, Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven, Limbricht, Guttecoven, Einighausen en Graetheide in Oos Hoes Grevenbicht, Schoolstraat 2, 6127 BG Grevenbicht.
  • 20 oktober 2015: Geleen Zuid, De Kluis in Het Plenkhoes, Bachstraat 2, 6164 BZ Geleen.

Bron: Sittard-Geleen nieuws