28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Vragenlijst naar Vervangende mantelzorg voor mantelzorgers in Limburg

Bent u mantelzorger dan zijn wij op zoek naar u. Hierbij willen wij uw medewerking vragen om een vragenlijst in te vullen over vervangende mantelzorg ook wel respijtzorg.

Onder “mantelzorger” verstaan we iemand die langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt. Een mantelzorger geeft zorg omdat hij of zij een persoonlijke band heeft met degene voor wie hij/zij zorgt Met ‘Zorg’ worden werkzaamheden als huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging, begeleiding, vervoer, enzovoorts bedoeld om uw naaste te helpen.

In onze provincie zijn meer dan 250.000 mantelzorgers actief. Hiervan bieden ongeveer 20% meer dan 8 uur per week én meer dan drie maanden per jaar hulp aan familieleden, vrienden, kennissen die ziek zijn. Uit landelijk onderzoek blijkt dat circa 30.000 mantelzorgers in Limburg zich zwaar belast of overbelast voelen. 

Om te voorkomen dat u als mantelzorger overbelast raakt kan het fijn zijn als u af en toe, tijdelijk de zorgtaken aan iemand anders kan overdragen. Dit wordt ook wel respijtzorg of vervangende mantelzorg genoemd. Dit kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook zijn dat iemand anders de zorg bijvoorbeeld wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend van u overneemt. Hiermee kunt u een moment creëren om even op adem te komen en energie op te doen zodat u uw zorgtaak beter en langer kunt blijven volhouden.

Het Platform Mantelzorg Limburg wil graag middels deze vragenlijst van u als mantelzorger weten of u gebruik maakt van mogelijkheden om de zorg tijdelijk even uit handen te geven, maar ook waarom u daar wel of niet gebruik van maakt. Daarnaast zijn we erg benieuwd om van u te horen aan welke vorm van vervangende mantelzorg of respijtzorg u behoefte heeft. Met deze informatie kan het Platform Mantelzorg Limburg advies geven aan bijvoorbeeld de gemeente welke vormen van respijtzorg nodig zijn.

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd vragen. U kunt de vragenlijst tot 4 januari 2016 invullen door naar de volgende website te gaan

http://huisvoordezorg.survey.netq.nl/nq.cfm?q=dc5152c5-5e31-4028-96c4-694187e028ad

De vragenlijst wordt anoniem verwerkt; dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Invullen is geheel vrijwillig en heeft geen enkel gevolg voor de zorg die u krijgt.

Mocht u vragen hebben over deze vragenlijst dan kunt u contact opnemen met Marja Veenstra, adviseur Huis voor de Zorg

Bereikbaar via e-mail: Marja.veenstra@huisvoordezorg.nl of telefonisch 06-41145456

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.