28
feb
Cursus "Houd uw brein fit"
Vaak lijkt het of, naarmate je ouder wordt, jouw geheugen je steeds meer in de steek laat. Veel ouderen gebruiken hun geheugencapaciteit niet optimaal. Je kunt hier zelf veel aan verbeteren. In de training zullen we gezamenlijk nagaan waarom we zoveel vergeten. De cursus is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking van ons geheugen en hoe we hier gebruik van kunnen maken bij het onthouden. Onthouden gaat namelijk niet vanzelf. Om te onthouden moet je actief bezig zijn met hetgeen je wilt onthouden. Het geheugen verbeteren betekent vaak het veranderen van de gewoontes. Je moet hiervoor openstaan en om op een andere manier naar jouw omgeving te kijken. Bijvoorbeeld:    Welke 2 figuren zie je in deze tekening?   De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een theoretisch deel en oefeningen om de theorie in praktijk te brengen.  De training is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar.                                                                                  (De training is niet geschikt voor mensen met (beginnende) dementie.)  Deze gratis cursus wordt gegeven op dinsdag  28 februari,  7 maart, 14 maart,  21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april,  25 april,  2 mei a.s.   Het is één programma bestaande uit 10 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 12.00 uur op onderstaande locatie. Aanmelden is verplicht en kan t/m  20 februari a.s. vol=vol.   Bij voldoende deelnemers gaat de cursus door en ontvangt u uiterlijk in week 8 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht. Zijn er nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjon Hermans 06-57 55 63 83/ Marjon.schmeetz@knoopppuntinformelezorg.nl of met Marla Geurts  06-17 99 17 78  
aanmelden
03
apr
BordjeVol Compact Geleen. Zorg je voor een ander zorg dan ook voor jezelf
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorg gerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken van iemands leven. Het is een methode die gemaakt is door WeHelpen en die jou als mantelzorger helpt om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. We gaan er gezamenlijk mee aan de slag, waarbij je spelenderwijs inzicht krijgt in je energievreters en energiegevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Zijn er nog  vragen, bel of mail dan met Betsie Horrichs 06-36 56 86 56 of betsie.horrichs@piw.nl of Gitte Sieben 046 - 457 57 00/ gitte.sieben@piw.nl. Aanmelden is verplicht en kan t/m 30 maart a.s. Vol=Vol.   Ontvangst vanaf: 09.45 uur.
aanmelden

Welke mantelzorg moties zijn aangenomen en welke niet?

Van de moties die zijn ingediend in het dertigledendebat van 7 juni j.l. is een deel aangenomen, een deel aangehouden, en een deel verworpen: 

Aangenomen zijn

  • De motie (30169-63) van Ellemeet over een bewustwordingscampagne voor ondersteuning en vervanging van mantelzorgers.
  • De motie (30169-66) van Kuzu over verbetering van de informatievoorziening aan over de aansprakelijkheidsverzekering van mantelzorgers en vrijwilligers.
  • De motie (30169-68) van Van der Staaij over een subsidieregeling voor scholing van vrijwilligers.

Aangehouden zijn

  • De motie (30169-60) van Agema over kinderen vanaf 15 jaar meenemen in de indicatiestelling (tijdens debat al ingehouden).
  • De motie (30169-62) van Dik-Faber over het afschaffen van de kostendelersnorm voor AOW-gerechtigden met een AIO-uitkering.
  • De motie (30169-65) van Kuik en Agema over de positie van de mantelzorger in het keukentafelgesprek.

Wanneer een motie wordt aangehouden is de motie (nog) niet ingediend. Wordt de motie binnen twee maanden niet alsnog ingediend dan wordt aangenomen dat de motie is vervallen. Meestal betekent dit dat er dan binnen de periode van 2 maanden goede afspraken gemaakt zullen zijn of dat verbeteringen zichtbaar moeten zijn op het terrein dat de motie betreft. Soms wordt een motie al aangehouden tijdens het debat waarin een motie wordt aangekondigd. 

De overige moties zijn verworpen.

Motie cliëntondersteuning
De dag na het dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers werd een VAO Sociaal Domein gehouden. Daar werd een ook voor mantelzorgers belangrijke motie ingediend, die gisteren werd aangenomen.

  • De motie (34477-24) van Bruins-Slot en Van Engelshoven over een onafhankelijke, vindbare en deskundige cliëntondersteuning. Bekijk de motie. 

Realiseren van de moties
Mezzo blijft het verloop natuurlijk volgen en gaat oa met het ministerie bespreken welke rol we kunnen vervullen in het realiseren van de moties. 

Meer informatie