07
okt
VOL!!! Themabijeenkomst Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg, is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Dan kun je denken aan kanker, wanneer die uitbehandeld is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van kunnen genezen. Met deze ziekten kun je nog wel weken, maanden of zelfs jaren leven. Omdat iemand niet meer kan genezen en nog wel een (lange) tijd met deze ziekte leeft, is het primaire doel van palliatieve zorg om de kwaliteit van leven van de cliënt te behouden en waar mogelijk te verbeteren. In de palliatieve zorg is aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische én zingevende dimensies. Daarnaast is het ondersteunen van naasten ook een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek verzorgt deze middag inhoudelijk, waarbij thema's aan bod komen zoals Centrum voor Levensvragen, hospicezorg, ondersteuning door vrijwililgers en andere mogelijkheden. Aansluitend aan deze bijeenkomst is er tot 16.00 uur de gelegenheid tot het stellen van vragen.   Aanmelden is verplicht en kan t/m  29 september a.s. Vol = Vol.  Tevens is de bijeenkomst onder voorbehoud van de actuele situatie omtrent Corona.   
aanmelden
14
okt
VOL !! Workshop Blijf in Balans; hoe combineer ik werk, privé en (mantel)zorg? (drie bijeenkomsten)
Deze bijeenkomst is volgeboekt. Inschrijven is wel nog mogelijk, maar je komt op een wachtlijst. Bij voldoende aanmeldingen gaan we een nieuwe training inplannen. Zodra datum, tijdstip en locatie bekend zijn ontvang je bericht. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor hun hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Veel mantelzorgers zien deze hulp als vanzelfsprekend. Het zorgen voor een ander wordt vaak met liefde gedaan. Dat neemt niet weg dat de zorg soms zwaar is en dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De zorg voor een naaste wordt vaak gecombineerd met werk of andere bezigheden buitenshuis. In de praktijk zien we vaak dat de zorg, vaak ongemerkt, zwaarder wordt naarmate de tijd verstrijkt. Om de zorg ook op lange termijn goed vol te kunnen houden kan een workshop Blijf in Balans zinvol zijn. Tijdens deze workshop proberen we tips en handvaten te geven om goed in balans te blijven en hiermee te voorkómen dat de mantelzorger overbelast raakt. Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen draagkracht en draaglast. Deze gratis workshop/cursus wordt gegeven op: Donderdag  14 en 28 oktober en 11 november, het is één programma bestaande uit 3 bijeenkomsten en alle 3 de bijeenkomsten zijn van 19.00 - 21.00 uur op onderstaande locatie. We houden ons aan de RIVM richtlijnen, daarom is de groep klein en is aanmelden verplicht. Aanmelden is verplicht en kan t/m 05 oktober a.s. vol=vol  LET OP: Deze workshop is volgeboekt! Je komt op een wachtlijst. Bij voldoende deelnemers gaat de workshop door en ontvangt u uiterlijk in week 40 een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst en proberen wij zo spoedig mogelijk weer een nieuwe cursus van start te laten gaan. U krijgt hierover dan uiteraard bericht Zijn en nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Betsie Horrichs 06 - 36 56 86 56/ betsie.horrichs@piw.nl  of Renata Jednoróg 06-40 91 92 55/ renata.jednorog@piw.nl.
aanmelden

Oproep Maastricht University aan mantelzorgers voor deelname aan onderzoek over dehydratie in het verpleeghuis

Maastricht University doet onderzoek naar de wenselijke rollen van, en samenwerking tussen behandelaren, zorgverleners en bewoners en diens mantelzorgers in de zorg rondom dehydratie in het verpleeghuis.

 

Graag brengen wij u onderstaande uitnodiging van Maastricht University onder uw aandacht:

 

 

 

Dehydratie in het verpleeghuis

 

Onderzoek naar de wenselijke rollen van, en samenwerking tussen behandelaren, zorgverleners en bewoners en diens mantelzorgers in de zorg rondom dehydratie.

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Voldoende vochtinname is een belangrijk aandachtspunt in de zorg voor onze bewoners. Toch komt dehydratie (uitdroging) nog geregeld voor in verpleeghuizen. In de dagelijkse praktijk zijn naast de bewoner zelf, verschillende behandelaren, zorgverleners en mantelzorgers betrokken in de zorg rondom dehydratie, wat maakt dat een goede samenwerking essentieel is om dehydratie vroegtijdig te signaleren en (preventief) te behandelen. We weten echter weinig over wie waarvoor verantwoordelijk is in de zorg rondom dehydratie en hoe de samenwerking tussen behandelaren, zorgverleners en bewoners en diens mantelzorgers hierin verloopt. Om deze reden voeren we dit onderzoek uit.

 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Met dit onderzoek proberen we meer inzicht te krijgen in de rollen en samenwerking tussen behandelaren, zorgverleners en bewoners en diens mantelzorgers in de zorg rondom dehydratie en de manier waarop dit kan worden verbeterd.

 

Wie zoeken wij om deel te nemen aan dit onderzoek?

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar helpenden, verzorgenden IG, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en bewoners met hun mantelzorgers die werkzaam zijn in het verpleeghuis of daar wonen.

 

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Deelname aan het onderzoek betekent dat u wordt uitgenodigd voor een online groepsgesprek. Tijdens dit groepsgesprek, van maximaal 120 minuten, zullen wij ingaan op uw rol in de zorg rondom dehydratie en de samenwerking met behandelaren, zorgverleners en bewoners en diens mantelzorgers op dit gebied in het verpleeghuis. Het groepsgesprek zal plaatsvinden via MS Teams. Alle antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en de opnames van de groepsgesprekken worden opgeslagen binnen de beveiligde server van Maastricht University. Wel vragen wij u om bij deelname een toestemmingsverklaring te tekenen waarmee u instemt het groepsgesprek op te nemen en uw antwoorden geanonimiseerd gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Wanneer vinden de groepsgesprekken plaats?

     Helpenden/ verzorgenden IG: 01-10-2021 (14.00-16.00 uur)

     Verpleegkundigen: 08-10-2021 (14.00-16.00 uur)

     Verpleegkundig specialisten/ specialisten ouderengeneeskunde: 07-10-2021 (14.00-16.00 uur)

     Bewoners en mantelzorgers: 14-10-2021 (14.00-16.00 uur)

     Gemengde groep (alle deelnemersgroepen vertegenwoordigd): 05-11-2021 (14.00-16.00 uur)

 

Hoe kunt u deelnemen?

Uw deelname aan dit onderzoek wordt zeer gewaardeerd. Indien u open staat voor deelname wilt u dit dan kenbaar maken door vóór 28 september 2021 op de volgende link te klikken?

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1zwXELFIVTiAgPc

Indien u aanvullende vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker via s.paulis@maastrichtuniversity.nl of +31 6 30 42 14 53.

 

Simone J.C. Paulis MSc

Prof. Dr. Jos M.G.A. Schols
Vakgroep Health Services Research, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences; Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), Maastricht University, Maastricht, the Netherlands

 

Bron: uitnodiging Maastricht University